Chủ đề 4 : Thế giới Logo của em

Bình chọn:
4.1 trên 95 phiếu
A. Hoạt động thực hành - Bài 1: Những gì em đã biết

Giải phần A. Hoạt động thực hành bài 3 trang 84, 85, 86 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Vẽ đường đi của Rùa . . .

Xem chi tiết

B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 1: Những gì em đã biết

Giải phần B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 1 trang 84, 85, 86 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Theo em, Rùa sẽ vẽ được hình gì . . .

Xem chi tiết

A. Hoạt động cơ bản - Bài 2: Câu lệnh lặp lồng nhau

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 2 trang 87, 88, 89 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Đánh dấu x vào ô trống đặt trước câu trả lời đúng . . .

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 2: Câu lệnh lặp lồng nhau

Giải phần B. Hoạt động thực hành bài 2 trang 87, 88, 89 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Viết lệnh điều khiển Rùa thực hiện: . . .

Xem chi tiết

C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 2: Câu lệnh lặp lồng nhau

Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 2 trang 87, 88, 89 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Cho Rùa thực hiện các lệnh sau . . .

Xem chi tiết

A. Hoạt động cơ bản - Bài 3 : Thủ tục trong Logo

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 3 trang 90, 91, 92, 93 sách hướng dẫn học tin học lớp 5.

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 3 : Thủ tục trong Logo

Giải phần B. Hoạt động thực hành bài 3 trang 90, 91, 92, 93 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Điền các câu lệnh thích hợp vào chỗ chấm . . .

Xem chi tiết

C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 3 : Thủ tục trong Logo

Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 3 trang 90, 91, 92, 93 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Thực hiện Sử dụng câu lệnh lặp . . .

Xem chi tiết

A. Hoạt động cơ bản - Bài 4 : Thủ tục trong Logo (tiếp theo)

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 4 trang 94, 95, 96, 97, 98, 99 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Thực hiện một thủ tục. a) Khởi động Logo, thực hiện thủ tục . . .

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 4 : Thủ tục trong Logo (tiếp theo)

Giải phần B. Hoạt động thực hành bài 4 trang 94, 95, 96, 97, 98, 99 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Thực hiện a) Tạo thủ tục Bongtuyet8 . . .

Xem chi tiết

C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Thủ tục trong Logo (tiếp theo)

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 4 trang 94, 95, 96, 97, 98, 99 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Xem, sửa và lưu lại những sửa chữa trong một thủ tục . . .

Xem chi tiết

A. Hoạt động cơ bản - Bài 5: Luyện tập về thủ tục

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 5 trang 100, 11, 102 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Chọn đáp án đúng Rùa sẽ vẽ hình nào khi tực hiện dòng lệnh sau . . .

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 5: Luyện tập về thủ tục

Giải phần B. Hoạt động thực hành bài 5 trang 100, 101, 102 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Viết lệnh để Rùa vẽ hình bên rồi kiểm tra kết quả . . .

Xem chi tiết

A. Hoạt động cơ bản - Bài 6: Thay đổi màu và nét vẽ bằng câu lệnh

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 6 trang 103, 104, 105, 106 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Những gì em đã biết a) Sử dụng Pen Color và Pen Size . . .

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 6: Thay đổi màu và nét vẽ bằng câu lệnh

Giải phần B. Hoạt động thực hành bài 4 trang 103, 104, 105, 106 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Sửa thủ tục DuongTron ở trên. Viết chương trình thủ tục . . .

Xem chi tiết

C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 6: Thay đổi màu và nét vẽ bằng câu lệnh

Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 6 trang 103, 104, 105, 106 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Sử dụng thủ tục Lugiac để viết thủ tục . . .

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất