Chủ đề 2 : Soạn thảo văn bản

Bình chọn:
4.2 trên 77 phiếu
A. Hoạt động cơ bản - Bài 1: Những gì em đã biết

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 1 trang 37, 38, 39 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Em hãy cho biết có các kiểu gõ tiếng Việt nào . . .

Xem chi tiết

B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 1: Những gì em đã biết

Giải phần B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 1 trang 37, 38, 39 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Em gõ phím dấu cách, rồi gõ phím Tab . . .

Xem chi tiết

A. Hoạt động cơ bản - Bài 2: Kĩ thuật điều chỉnh một đoạn văn bản

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 2 trang 40, 41, 42, 43 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Mở một đoạn văn bản đã có với phần đuôi .docx . . .

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 2: Kĩ thuật điều chỉnh một đoạn văn bản

Giải phần B. Hoạt động thực hành bài 2 trang 40, 41, 42, 43 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Nối (theo mẫu) . . .

Xem chi tiết

C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 2: Kĩ thuật điều chỉnh một đoạn văn bản

Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 2 trang 40, 41, 42, 43 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Tìm hiểu chức năng của nút lệnh . . .

Xem chi tiết

A. Hoạt động cơ bản - Bài 3 : Chọn kiểu trình bày có sẵn cho đoạn văn bản

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 3 trang 44, 45, 46 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Em mở một đoạn văn bản đã có sẵn. . .

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 3 : Chọn kiểu trình bày có sẵn cho đoạn văn bản

Giải phần B. Hoạt động thực hành bài 3 trang 44, 45, 46 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Em mở một văn bản có nhiều đoạn . . .

Xem chi tiết

C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 3 : Chọn kiểu trình bày có sẵn cho đoạn văn bản

Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 3 trang 44, 45, 46 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Em soạn thảo văn bản . . .

Xem chi tiết

A. Hoạt động cơ bản - Bài 4 : Định dạng trang văn bản, đánh số trang văn bản

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 4 trang 47, 48, 49, 50 sách hướng dẫn học tin học lớp 5.Tạo một văn bản mới với tiêu đề “Tập định dạng . . .

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 4 : Định dạng trang văn bản, đánh số trang văn bản

Giải phần B. Hoạt động thực hành bài 4 trang 47, 48, 49, 50 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Tạo một văn bản mới có bốn trang . . .

Xem chi tiết

C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 4 : Định dạng trang văn bản, đánh số trang văn bản

Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 4 trang 47, 48, 49, 50 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Em hãy tìm hiểu cách bổ sung thông tin . . .

Xem chi tiết

A. Hoạt động thực hành - Bài 5: Thực hành tổng hợp

Giải phần A. Hoạt động thực hành bài 5 trang 51, 52, 53 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Em tự nhận xét mức độ thành thạo . . .

Xem chi tiết

B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 5: Thực hành tổng hợp

Giải phần B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 5 trang 51, 52, 53 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Để biểu diễn các phân số như 3/4, 1/3, . . .

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất