Chủ đề 3 : Thiết kế bài trình chiếu

Bình chọn:
3.9 trên 66 phiếu
A. Hoạt động cơ bản - Bài 1: Những gì em đã biết

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 1 trang 60, 61 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Em trao đổi với bạn rồi trả lời các câu hỏi sau: . . .

Xem chi tiết

B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 1: Những gì em đã biết (chủ đề 3)

Giải phần B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 1 trang 60, 61 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Xây dựng bài trình chiếu tự do:Em tạo một bài trình chiếu mới, . . .

Xem chi tiết

A. Hoạt động cơ bản - Bài 2: Mở rộng hiệu ứng chuyển động

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 2 trang 62, 63, 64, 65 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Mở bài trình chiếu “Quê hương em” đã tạo ở Bài 1

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 2: Mở rộng hiệu ứng chuyển động

Giải phần B. Hoạt động thực hành bài 2 trang 62, 63, 64, 65 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Em lựa chọn các cách tạo đường chuyển động. . .

Xem chi tiết

C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 2: Mở rộng hiệu ứng chuyển động

Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 2 trang 62, 63, 64, 65 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Thảo luận với bạn để tìm hiểu hiệu ứng . . .

Xem chi tiết

A. Hoạt động cơ bản - Bài 3: Chèn âm thanh vào bài trình chiếu

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 3 trang 66, 67, 68 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Mở bài trình chiếu “Quê hương em”, trước khi bổ sung . . .

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 3 : Chèn âm thanh vào bài trình chiếu

Giải phần B. Hoạt động thực hành bài 3 trang 66, 67, 68 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Em thực hành các thao tác sau: Bổ sung trang trình chiếu. . .

Xem chi tiết

C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 3: Chèn âm thanh vào bài trình chiếu

Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 3 trang 66, 67, 68 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Tìm hiểu chức năng . . .

Xem chi tiết

A. Hoạt động cơ bản - Bài 4: Chèn đoạn video vào bài trình chiếu

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 4 trang 69, 70 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Mở bài trình chiếu “Quê hương em” đã soạn. . .

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 4: Chèn đoạn video vào bài trình chiếu

Giải phần B. Hoạt động thực hành bài 4 trang 69, 70 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Em soạn bài trình chiếu về tỉnh/ thành phố mà em yêu thích. . .

Xem chi tiết

C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 4: Chèn đoạn video vào bài trình chiếu

Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 4 trang 70 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Tạo bài trình chiếu có nội dung giới thiệu . . .

Xem chi tiết

A. Hoạt động cơ bản - Bài 5: Đặt thông số chung cho các trang trình chiếu

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 5 trang 71, 72, 73, 74 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Nhằm tiết kiệm thời gian và thao tác nhanh hơn . . .

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 5: Đặt thông số chung cho các trang trình chiếu

Giải phần B. Hoạt động thực hành bài 5 trang 71, 72, 73, 74 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Sử dụng các thông số định dạng chung . . .

Xem chi tiết

C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 5: Đặt thông số chung cho các trang trình chiếu

Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 5 trang 71, 72, 73, 74 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Trao đổi với bạn, tạo bài trình chiếu. . .

Xem chi tiết

A. Hoạt động thực hành - Bài 6: Thực hành tổng hợp

Giải phần A. Hoạt động thực hành bài 6 trang 75, 76, 77 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Đất nước Việt Nam luôn cần được quảng bá . . .

Xem chi tiết

B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 6: Thực hành tổng hợp

Giải phần B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 6 trang 75, 76, 77 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Để chuẩn bị trình chiếu kết quả trước lớp . . .

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất