Chủ đề 5 : Em học nhạc

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
A. Hoạt động cơ bản - Bài 1: Làm quen với phần mềm MuseScore

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 1 trang 113, 114, 115 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Làm quen với MuseScore . . .

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 1: Làm quen với phần mềm MuseScore

Giải phần B. Hoạt động thực hành bài 1 trang 113, 114, 115 sách hướng dẫn học tin học lớp 5.Em hãy mở bản nhạc AN 4_TDN so 1 . . .

Xem chi tiết

C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 1: Làm quen với phần mềm MuseScore

Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 1 trang 113, 114, 115 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Em hãy mở bản nhạc AN 4_TDN so 5. mscz. . .

Xem chi tiết

A. Hoạt động cơ bản - Bài 2: Bước đầu tạo bản nhạc với phần mềm MuseScore

Giải phần B. Hoạt động thực hành bài 2 trang 116, 117, 118, 119, 120, 121 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Tạo bản nhạc -Khởi động MuseScore . . .

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 2: Bước đầu tạo bản nhạc với phần mềm MuseScore

Giải phần B. Hoạt động thực hành bài 2 trang 116, 117, 118, 119, 120, 121 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Em hãy chép lại đoạn nhạc dưới đây bằng phần mềm . . .

Xem chi tiết

C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 2: Bước đầu tạo bản nhạc với phần mềm MuseScore

Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 2 trang 116, 117, 118, 119, 120, 121 sách hướng dẫn học tin học lớp 5.

Xem chi tiết

A. Hoạt động cơ bản - Bài 3: Ghi lời bản nhạc. Thay đổi nốt nhạc, thêm ô nhịp

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 3 trang 122, 123, 124 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Ghi lời cho bản nhạc Em hãy chép đoạn nhạc Múa vui, rồi nhập lời . . .

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 3: Ghi lời bản nhạc. Thay đổi nốt nhạc, thêm ô nhịp

Giải phần B. Hoạt động thực hành bài 3 trang 122, 123, 124 sách hướng dẫn học tin học lớp 5.

Xem chi tiết

C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 3: Ghi lời bản nhạc. Thay đổi nốt nhạc, thêm ô nhịp

Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài trang 122, 123, 124 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Mở đoạn nhạc Nắng vàng 2, sửa lại 5 nốt nhạc . . .

Xem chi tiết

A. Hoạt động cơ bản - Bài 4 : Chèn ô nhịp và thay đổi thông tin về bản nhạc

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 4 trang 125, 126, 127, 128 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Chèn thêm một ô nhịp Em hãy mở đoạn nhạc TDN số 1 . . .

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 4 : Chèn ô nhịp và thay đổi thông tin về bản nhạc

Giải phần B. Hoạt động thực hành bài 4 trang 125, 126, 127, 128 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Mở đoạn nhạc TDN số 1, chèn thêm hai ô nhịp . . .

Xem chi tiết

C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 4 : Chèn ô nhịp và thay đổi thông tin về bản nhạc

Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 4 trang 125, 126, 127, 128 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Mở đoạn nhạc Múa vui, chèn thêm 8 ô nhịp . . .

Xem chi tiết

A. Hoạt động cơ bản - Bài 5: Thiết lập trang giấy và xuất bản nhạ

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 5 trang 129, 130, 131, 132 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Thiết lập trang giấy Em hãy đặt lại khổ giấy, căn chỉnh lề . . .

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 5: Thiết lập trang giấy và xuất bản nhạc

Giải phần B. Hoạt động thực hành bài 5 trang 129, 130, 131, 132 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Thiết lập khổ giấy A4, ngang, đặt khoảng cách . . .

Xem chi tiết

C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 5: Thiết lập trang giấy và xuất bản nhạc

Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 5 trang 129, 130, 131, 132 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Mở đoạn nhạc Hoa bé ngoan, đặt chiều rộng các ô nhịp . . .

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất