Bài 3: Ghi lời bản nhạc. Thay đổi nốt nhạc, thêm ô nhịp

Bình chọn:
4.1 trên 29 phiếu