Chủ đề 1 : Khám phá máy tính

Bình chọn:
4.4 trên 69 phiếu
A. Hoạt động cơ bản - Bài 1 : Khám phá Computer

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 1 trang 7, 8, 9 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Những gì em đã biết a) Điền từ/ cụm từ thích hợp vào chỗ chấm : Mỗi bài tập vẽ, soạn thảo văn bản, trình chiếu...

Xem chi tiết

B : Hoạt động thực hành - Bài 1 : Khám phá Computer

Giải phần B : Hoạt động thực hành bài 1 trang 10, 11 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Trong ngăn trái, nháy chọn ổ đĩa (D:). Trong ngăn phải tạo các thư mục theo mô tả như sau...

Xem chi tiết

C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 1 : Khám phá Computer

Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 1 trang 11, 12, 13 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Điều khiển sao cho ngăn trái của cửa sổ giống như hình sau. Thực hiện các Bước 1, Bước 2 theo hướng dẫn...

Xem chi tiết

A. Hoạt động thực hành - Bài 2: Luyện tập

Giải phần A. Hoạt động thực hành bài 2 trang 14, 15, 16, 17 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Điều khiển cửa sổ và cách hiển thị các biểu tượng trong mỗi ngăn a) Khởi động chương trình quản lí tệp và thư mục. Điều khiển để ngăn trái và ngăn phải. . .

Xem chi tiết

B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 2: Luyện tập

Giải phần B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 2 trang 14, 15, 16, 17 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Điều khiển để ngăn trái, ngăn phải hiển thị như hình dưới đây. Thực hiện sao chép hai tệp Bai1SoanThao.docx và Bai2SoanThao.docx . . .

Xem chi tiết

A. Hoạt động cơ bản - Bài 3: Thư điện tử

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 3 trang 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Địa chỉ thư điện tử Quan sát và đọc thông tin trong hình dưới đây: . . .

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 3: Thư điện tử

Giải phần B. Hoạt động thực hành bài 3 trang 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Điền tên người dùng, tên nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử vào ô trống trong bảng sau: . .

Xem chi tiết

C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 3: Thư điện tử

Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 3 trang 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Đăng nhập vào hộp thư của em, đọc lại thư của bạn vừa gửi . . .

Xem chi tiết

A. Hoạt động cơ bản - Bài 4: Thư điện tử (tiếp theo)

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 3 trang 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Gửi thư có đính kèm tệp tin Để thực hiện soạn một bức thư có nội dung tương tự . . .

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 4: Thư điện tử (tiếp theo)

Giải phần B. Hoạt động thực hành bài 4 trang 25, 26, 27, 28, 29 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Soạn và gửi cho bạn trong nhóm bức thư . . .

Xem chi tiết

C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 4: Thư điện tử (tiếp theo)

Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 4 trang 25, 26, 27, 28, 29 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Em tìm kiếm các thư cần xem lại . . .

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất