Giải Đọc và thực hành tiếng Việt bài 4- SBT Văn 10 Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài tập 1 Đọc và thực hành tiếng Việt trang 18 sách bài tập Văn 10 - Kết nối tri thức

Phân tích diễn biến nội tâm của Ăng-đrô-mác thể hiện qua lời khuyên can của nàng dành cho Héc-to.

Xem lời giải

Bài tập 2 Đọc và thực hành tiếng Việt trang 18 sách bài tập Văn 10 - Kết nối tri thức

Đăm Săn đã phản ứng như thế nào khi nghe lời khuyên của Đăm Par Kvây? Những phản ứng đó thể hiện phẩm chất gì của nhân vật?

Xem lời giải

Bài tập 3 Đọc và thực hành tiếng Việt trang 19 sách bài tập Văn 10 - Kết nối tri thức

Trước khi trích dẫn trực tiếp, tác giả thường dẫn dắt như thế nào? Phần dẫn dắt đó có tác dụng gì?

Xem lời giải

Bài tập 4 Đọc và thực hành tiếng Việt trang 22 sách bài tập Văn 10 - Kết nối tri thức

Tìm những chi tiết miêu tả tâm trạng của Ra-ma. Những chi tiết đó liệu có mâu thuẫn với lời buộc tội của chàng hay không? Vì sao?

Xem lời giải

Bài tập 5 Đọc và thực hành tiếng Việt trang 22 sách bài tập Văn 10 - Kết nối tri thức

Gia-na-ki đã sử dụng những lí lẽ gì để thuyết phục Ra-ma? Qua những lí lẽ đó, bạn nhận ra phẩm chất gì của nhân vật?

Xem lời giải

Bài tập 6 Đọc và thực hành tiếng Việt trang 22 sách bài tập Văn 10 - Kết nối tri thức

Tìm các chi tiết miêu tả Ra-ma trong đoạn cuối của văn bản. Các chi tiết đó cho thấy tâm trạng gì của nhân vật? Vì sao Ra-ma lại có tâm trạng đó?

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn