Giải Đọc và thực hành tiếng Việt bài 2- SBT Văn 10 Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài tập 1 Đọc và thực hành tiếng Việt trang 9 sách bài tập Văn 10 - Kết nối tri thức

Bạn đã gặp những “thách thức” nào khi đọc, cảm nhận chùm thơ Hai-cư của Ba-sô (Basho), Chi-y-ô (Chiyo), Ít-sa (Issa)? Vì sao những điều bạn vừa nêu có thể gọi là “thách thức”?

Xem lời giải

Bài tập 2 Đọc và thực hành tiếng Việt trang 9 sách bài tập Văn 10 - Kết nối tri thức

Hãy nêu cảm xúc của bạn khi đọc bài thơ Thu hứng. Cho biết lí do bạn có cảm xúc như vậy.

Xem lời giải

Bài tập 3 Đọc và thực hành tiếng Việt trang 10 sách bài tập Văn 10 - Kết nối tri thức

Hãy nêu cảm nhận chung nhất của bạn về bức tranh mùa thu trong bốn câu thơ đầu của hai bài thơ.

Xem lời giải

Bài tập 4 Đọc và thực hành tiếng Việt trang 10 sách bài tập Văn 10 - Kết nối tri thức

Theo tác giả đoạn trích, câu thơ hay cặp câu thơ là đơn vị cơ bản của một bài thơ Đường luật?

Xem lời giải

Bài tập 5 Đọc và thực hành tiếng Việt trang 11 sách bài tập Văn 10 - Kết nối tri thức

Bài thơ được viết bằng thể thơ gì? Hãy kể tên một số bài thơ khác mà bạn biết cũng sử dụng thể thơ này và mô tả đặc điểm chung về hình thức của chúng.

Xem lời giải

Bài tập 6 Đọc và thực hành tiếng Việt trang 12 sách bài tập Văn 10 - Kết nối tri thức

Theo bạn, câu văn nào trong văn bản có thể khái quát được chính xác và đầy đủ ý tưởng chính của tác giả khi đặt bút viết bài bình thơ này?

Xem lời giải

Bài tập 7 Đọc và thực hành tiếng Việt trang 12 sách bài tập Văn 10 - Kết nối tri thức

Ấn tượng đầu tiên của bạn về bài thơ Cánh đồng của Ngân Hoa là gì? Vì sao bạn có ấn tượng đó?

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn