Giải Đọc và thực hành tiếng Việt bài 1- SBT Văn 10 Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.7 trên 111 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài tập 1 Đọc và thực hành tiếng Việt trang 4 sách bài tập Văn 10 - Kết nối tri thức

Xác định thời gian, không gian và các sự kiện chính được kể trong truyện Thần Trụ Trời.

Xem lời giải

Bài tập 2 Đọc và thực hành tiếng Việt trang 4 sách bài tập Văn 10 - Kết nối tri thức

Chỉ ra các chi tiết miêu tả hình dạng, tính khí và hành động của thần Sét.

Xem lời giải

Bài tập 3 Đọc và thực hành tiếng Việt trang 5 sách bài tập Văn 10 - Kết nối tri thức

Hình dạng của thần Gió có gì đặc biệt? Vì sao thần lại có hình dạng đặc biệt như vậy?

Xem lời giải

Bài tập 4 Đọc và thực hành tiếng Việt trang 5 sách bài tập Văn 10 - Kết nối tri thức

Nêu các sự kiện chính của truyện Ông Sằn Nông.

Xem lời giải

Bài tập 5 Đọc và thực hành tiếng Việt trang 6 sách bài tập Văn 10 - Kết nối tri thức

Trong đoạn mở đầu phần 1 của truyện, tác giả đã giới thiệu và nhấn mạnh nét tính cách nào ở nhân vật Tử Văn?

Xem lời giải

Bài tập 6 Đọc và thực hành tiếng Việt trang 6 sách bài tập Văn 10 - Kết nối tri thức

Tóm tắt diễn biến của phiên toà xử án nơi cõi âm.

Xem lời giải

Bài tập 7 Đọc và thực hành tiếng Việt trang 6 sách bài tập Văn 10 - Kết nối tri thức

So sánh, nêu nhận xét về nhan đề của tác phẩm ở hai bản in.

Xem lời giải

Bài tập 8 Đọc và thực hành tiếng Việt trang 8 sách bài tập Văn 10 - Kết nối tri thức

Xác định thời gian, không gian và các sự kiện chính của truyện thần thoại Tê-dê.

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn