Giải Đọc và thực hành tiếng Việt bài 3- SBT Văn 10 Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài tập 1 Đọc và thực hành tiếng Việt trang 14 sách bài tập Văn 10 - Kết nối tri thức

Theo bạn, những thông tin nào về bối cảnh, điều kiện ra đời của văn bản được nêu trong SGK cần được đặc biệt chú ý? Tại sao bạn lại xác định như vậy?

Xem lời giải

Bài tập 2 Đọc và thực hành tiếng Việt trang 14 sách bài tập Văn 10 - Kết nối tri thức

Nêu cảm nhận chung nhất của bạn về văn bản Yêu và đồng cảm.

Xem lời giải

Bài tập 3 Đọc và thực hành tiếng Việt trang 15 sách bài tập Văn 10 - Kết nối tri thức

Làm rõ mạch triển khai nội dung đoạn văn bằng một sơ đồ đơn giản.

Xem lời giải

Bài tập 4 Đọc và thực hành tiếng Việt trang 15 sách bài tập Văn 10 - Kết nối tri thức

Nhan đề của văn bản đã gợi cho bạn những suy nghĩ gì?

Xem lời giải

Bài tập 5 Đọc và thực hành tiếng Việt trang 15 sách bài tập Văn 10 - Kết nối tri thức

Đoạn trích cho biết quan điểm của tác giả về vấn đề gì?

Xem lời giải

Bài tập 6 Đọc và thực hành tiếng Việt trang 15 sách bài tập Văn 10 - Kết nối tri thức

Xác định ý tưởng chính mà tác giả muốn trình bày qua văn bản.

Xem lời giải

bài tập 7 Đọc và thực hành tiếng Việt trang 16 sách bài tập Văn 10 - Kết nối tri thức

Xác định câu chủ đề của đoạn trích. Vì sao bạn xác định như vậy?

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn