Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 1 - trang 62, 63 - Tuần 18 - Tiết 2


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 62, 63 - Tiết 2. Luyện tập chung - Tuần 18 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 2 tập 1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đặt tính rồi tính:

27 + 38

45 + 16

71 – 46

62 – 29

Phương pháp giải:

- Đặt tính: Viết các số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Cộng, trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Giải chi tiết:

\(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}{27}\\{38}\end{array}}}{{\,\,\,\,\,\,65}}\) \(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}{45}\\{16}\end{array}}}{{\,\,\,\,\,\,61}}\)
\(\dfrac{{ - \begin{array}{*{20}{r}}{71}\\{46}\end{array}}}{{\,\,\,\,\,\,15}}\) \(\dfrac{{ - \begin{array}{*{20}{r}}{62}\\{29}\end{array}}}{{\,\,\,\,\,\,33}}\)

Câu 2

Tính:

\(\begin{array}{l}14 - 5 + 7 =  \ldots \\22 + 48 - 34 =  \ldots \end{array}\)

\(\begin{array}{l}8 + 6 - 9 =  \ldots \\82 - 37 + 25 =  \ldots \end{array}\)


Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính lần lượt từ trái sang phải rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Giải chi tiết:

14 – 5 + 7 = 9 + 7 = 16

22 + 48 – 34 = 70 – 34 = 36

8 +  6 – 9 = 14 – 9 = 5

82 – 37 + 25 = 45 + 25 =  70.

Câu 3

Viết số thích hợp vào ô trống:

Số hạng

33

25

 

Số hạng

7

 

16

Tổng

 

45

76

 

Số bị trừ

41

64

 

Số trừ

27

 

17

Hiệu

 

34

45

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính để tìm tổng; số hạng; hiệu; số bị trừ hoặc số trừ còn thiếu.

Giải chi tiết:

Số hạng

33

25

60

Số hạng

7

20

16

Tổng

40

45

76

 

Số bị trừ

41

64

62

Số trừ

27

30

17

Hiệu

14

34

45

Câu 4

Giải bài toán: Bao gạo cân nặng 50kg. Bao ngô nhẹ hơn bao gạo 14kg. Hỏi bao ngô cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp giải:

Muốn tìm khối lượng của bao ngô thì ta cần lấy khối lượng của bao gạo trừ đi 14kg.

Giải chi tiết:

Bao ngô cân nặng số ki-lô-gam là:

50 – 14 = 36 (kg)

Đáp số: 36kg.

Vui học

Năm nay, Hằng lên lớp 3, bạn thấy mình lớn hơn nên nhận giúp mẹ phơi quần áo hằng ngày. Bố biết vậy mừng lắm. Nhưng dây phơi quần áo cao quá, thế là bố làm cho Hằng một cái gậy để dễ phơi. Chiếc gậy tiện dụng có 2 phần, phần thân là một cây gậy dài 18dm, phần móc làm bằng thép dài 4dm. Bố buộc nối cây gậy với móc, biết đoạn nối dài 2dm. Em hãy cho biết cây gậy phơi quần áo của Hằng dài bao nhiêu đề-xi-mét?

Phương pháp giải:

Muốn tìm cây gậy phơi quần áo của Hằng dài bao nhiêu đề-xi-mét thì em cần cộng số đo độ dài của cây gậy, phần móc và đoạn nối cây gậy với phần móc.

Giải chi tiết:

Cây gậy phơi quần áo của Hằng dài số đề-xi-mét là:

18 + 4 + 2 = 24 (dm)

Đáp số: 24 dm.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu