Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 1 - trang 41, 42 - Tuần 12 - Tiết 2


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 41, 42 - Tiết 2. 33 – 5. 53 – 15 - Tuần 12 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 2 tập 1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là

43 và 7           

63 và 36

93 và 24

73 và 59

Phương pháp giải:

- Đặt tính: Viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Trừ theo thứ tự từ phải sang trái.

Giải chi tiết:

\(\dfrac{{ - \begin{array}{*{20}{r}}{43}\\7\end{array}}}{{\,\,\,\,\,36}}\) \(\dfrac{{ - \begin{array}{*{20}{r}}{63}\\{36}\end{array}}}{{\,\,\,\,\,27}}\)
\(\dfrac{{ - \begin{array}{*{20}{r}}{93}\\{24}\end{array}}}{{\,\,\,\,\,69}}\) \(\dfrac{{ - \begin{array}{*{20}{r}}{73}\\{59}\end{array}}}{{\,\,\,\,\,14}}\)

Câu 2

Tìm \(x:\)

\(x - 17 = 8\)

\(x + 5 = 33\)

\(8 + x = 73\)

Phương pháp giải:

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

- Muốn tìm số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

Giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}x - 17 = 8\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 8 + 17\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 25\end{array}\)

\(\begin{array}{l}x + 5 = 33\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 33 - 5\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 28\end{array}\)

\(\begin{array}{l}8 + x = 73\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 73 - 8\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 65\end{array}\)

Câu 3

Vẽ hình theo mẫu:

Phương pháp giải:

Nối các điểm đã cho để tạo thành hình vuông giống hình mẫu.

Giải chi tiết:

Câu 4

Giải bài toán: Nhà bếp mua 53kg rau, đã nấu hết 38kg. Hỏi nhà bếp còn bao nhiêu ki-lô-gam rau?

Phương pháp giải:

Muốn tìm  nhà bếp còn lại bao nhiêu ki-lô-gam rau thì ta lấy số ki-lô-gam rau đã mua trừ đi số ki-lô-gam rau đã nấu hết.

Giải chi tiết:

Nhà bếp còn lại số ki-lô-gam rau là:

53 – 38 = 15 (kg)

Đáp số: 15 kg.

Vui học

Gấu Pooh có một kho mật ong. Một hôm, cậu kiểm kho mật ong của mình thì thấy mình đã dùng hết số mật ong bằng số còn lại và bằng 25 lít. Hỏi ban đầu Pooh có bao nhiêu lít mật ong?

Phương pháp giải:

Muốn tìm số lít mật ong ban đầu của gấu Pooh thì ta lấy số lít mật ong còn lại cộng với số lít mật ong đã dùng.

Giải chi tiết:

  Ban đầu Pooh có số lít mật ong là:

25 + 25 = 50 (lít)

Đáp số: 50 lít.

Em có biết: Chúng ta đều nghĩ rằng gấu Pooh thích mật ong là một chàng gấu đích thực. Tuy nhiên, sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Thực chất, Winnie the Pooh lại là cô nàng gấu đến từ đất nước Canada xinh đẹp đấy.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu