Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 1 - trang 30, 31 - Tuần 9 - Tiết 1


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 30, 31 - Tiết 1. Lít - Tuần 9 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 2 tập 1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Quan sát hình vẽ, xếp các đồ vật dưới đây vào bảng sau cho thích hợp

Ít hơn 1 lít

Khoảng 1 lít

Nhiều hơn 1 lít

Lon Cô-ca-cô-la

Hộp sữa tươi

Can

 

 

 

 

 

 

Phương pháp giải:

- Quan sát các đồ vật rồi điền vào bảng.

Giải chi tiết:

Ít hơn 1 lít

Khoảng 1 lít

Nhiều hơn 1 lít

Lon Cô-ca-cô-la

Hộp sữa tươi

Can

Trà xanh Oo

Hộp sữa

Chai nước

 

Phích nước

Câu 2

Tính: 

 

\(\begin{array}{l}8\ell + 5\ell =  \ldots \\26\ell + 15\ell =  \ldots \end{array}\)

\(\begin{array}{l}17\ell - 7\ell =  \ldots \\46\ell - 23\ell =  \ldots \end{array}\)

Phương pháp giải:

Thực hiện phép cộng, trừ các số và giữ nguyên đơn vị lít ở kết quả.

Giải chi tiết:

\(8\ell  + 5\ell  = 13\ell \)

\(26\ell  + 15\ell  = 41\ell \)

\(17\ell  – 7\ell  = 10\ell \)

\(46\ell  – 23\ell = 23\ell \)

Câu 3

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:


Phương pháp giải:

a) Số lít của can A bằng tổng số lít của 3 chai nhỏ hơn.

b) Số lít của can B bằng tổng số lít của hai can nhỏ hơn.

Giải chi tiết:

a) Can A chứa \(3\ell\) \((1\ell +1\ell +1\ell  = 3\ell \))

b) Can B chứa \(5\ell \) \((2\ell  + 3\ell = 5\ell \))

Câu 4

Giải bài toán: Một thùng đựng 25l dầu, đã rót ra can 5l. Trong thùng còn bao nhiêu lít dầu?

Phương pháp giải:

Muốn tìm số lít dầu còn trong thùng thì ta lấy số lít dầu lúc ban đầu trừ đi số lít đã rót ra.

Giải chi tiết:

Trong thùng còn lại số lít dầu là:

      25 – 5 = 20 (lít)

              Đáp số: 20 lít.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu