Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 1 - trang 37 - Tuần 11 - Tiết 1


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 37 - Tiết 1. 12 trừ đi một số: 12 – 8 - Tuần 11 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 2 tập 1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết kết quả vào chỗ chấm:

\(\begin{array}{l}11 - 6 =  \ldots \\12 - 8 =  \ldots \end{array}\)

\(\begin{array}{l}11 - 7 =  \ldots \\12 - 7 =  \ldots \end{array}\)

\(\begin{array}{l}11 - 9 =  \ldots \\12 - 3 =  \ldots \end{array}\)

\(\begin{array}{l}11 - 5 =  \ldots \\12 - 5 =  \ldots \end{array}\)

Phương pháp giải:

Nhẩm phép trừ rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Giải chi tiết:

11 – 6 = 5

12 – 8 = 4

11 – 7 = 4

12 – 7 = 5

11 – 9 = 2

12 – 3 = 9

11 – 5 = 6

12 – 5 = 7

Câu 2

Tìm \(x:\)

\(x + 6 = 12\)

\(14 + x = 21\)

\(9 + x = 61\)

Phương pháp giải:

Muốn tìm số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

Giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}x + 6 = 12\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 12 - 6\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 6\end{array}\)

\(\begin{array}{l}14 + x = 31\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 31 - 14\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 17\end{array}\)

\(\begin{array}{l}9 + x = 61\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 61 - 9\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 52\end{array}\)

Câu 3

Tính:

\(\dfrac{{ - \begin{array}{*{20}{c}}{41}\\{23}\end{array}}}{{.....}}\)

\(\dfrac{{ - \begin{array}{*{20}{c}}{21}\\7\end{array}}}{{.....}}\)

\(\dfrac{{ - \begin{array}{*{20}{c}}{12}\\4\end{array}}}{{.....}}\)

\(\dfrac{{ - \begin{array}{*{20}{c}}{12}\\8\end{array}}}{{.....}}\)

Phương pháp giải:

Thực hiện phép trừ lần lượt từ phải sang trái.

Giải chi tiết:

\(\dfrac{{ - \begin{array}{*{20}{r}}{41}\\{23}\end{array}}}{{\,\,\,\,18}}\) \(\dfrac{{ - \begin{array}{*{20}{r}}{21}\\7\end{array}}}{{\,\,\,\,14}}\)
\(\dfrac{{ - \begin{array}{*{20}{r}}{12}\\4\end{array}}}{{\,\,\,\,\,\,\,\,8}}\) \(\dfrac{{ - \begin{array}{*{20}{r}}{12}\\8\end{array}}}{{\,\,\,\,\,\,\,\,4}}\)

Câu 4

Giải bài toán: Vườn nhà bác Hoa có 12 cây cam và cây quýt, trong đó có 7 cây cam. Hỏi vườn nhà bác Hoa có bao nhiêu cây quýt?

Phương pháp giải:

Muốn tìm số cây quýt của vườn nhà bác Hoa thì ta lấy tổng số cây cam và quýt trừ đi số cây cam.

Giải chi tiết:

Vườn nhà bác Hoa có số cây quýt là:

12 – 7 = 5 (cây)

Đáp số: 5 cây.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu