Giải câu hỏi quan sát mục 2 trang 28 bài 5 SGK Tự nhiên và xã hội lớp 2 Cánh Diều


Đề bài

Nói về sự tham gia của học sinh trong Ngày hội Đọc sách qua các hình dưới đây.

 

Lời giải chi tiết

Hình 1: Hai bạn học sinh đang biểu diễn văn nghệ.

Hình 2: Các bạn học sinh đang xếp hàng quyên góp sách, báo, truyện.

Hình 3: Các bạn học sinh đang cùng nhau ngồi đọc sách.

Hình 4: Sách quyên góp đã đến được tay các bạn học sinh vùng cao.

Hình 5: Các bạn học sinh đnag viết cảm nghĩ của mình về sách.

Hình 6: Bạn học sinh đang giới thiệu cho mọi người nghe về một quyển sách hay.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu