Giải bài 5 trang 59 vở bài tập Địa lí 9


Đề bài

Dựa vào bảng số liệu sau

ĐỘ CHÊNH LỆCH VỀ MỘT SỐ TIÊU CHÍ PHÁT TRIỂN DÂN CƯ, XÃ HỘI Ở BẮC TRUNG BỘ SO VỚI CẢ NƯỚC (CẢ NƯỚC = 100,0%)

a) Vẽ biểu đồ thanh ngang thể hiện độ chênh lệch về một số tiêu chí phát triển dân cư, xã hội ở Bắc Trung Bộ so với cả nước (cả nước=100,0%)

b) Đánh dấu (X) vào ý đúng

Để đạt được mặt bằng chung của cả nước về trình độ phát triển dân số, xã hội vùng Bắc Trung Bộ không nên tiến hành công việc nào?

A. Xóa đói, giảm nghèo.

B. Nâng cao thu nhập bình quân theo đầu người.

C. Nâng cao tuổi thọ trung bình.

D. Di dân đến nơi khác lập nghiệp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ biểu đồ, nhận xét biểu đồ.

Lời giải chi tiết

a) Vẽ biểu đồ

b) Đánh dấu (X) vào ý đúng

Để đạt được mặt bằng chung của cả nước về trình độ phát triển dân số, xã hội vùng Bắc Trung Bộ nên tiến hành phát triển kinh tế ở miền núi, vùng sâu – vùng xa nhằm mục đích xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập bình quân theo đầu người và nâng cao tuổi thọ của người dân.

Chọn: D.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.