Giải bài 4 trang 73 vở bài tập Địa lí 9


Đề bài

Dựa vào bài 28 trong SGK, hãy điền nội dung phù hợp để hoàn chỉnh bảng sau:

NHŨNG ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở VÙNG TÂY NGUYÊN

Phương pháp giải - Xem chi tiết

SGK/101-104, địa lí 9.

Lời giải chi tiết

NHỮNG ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở VÙNG TÂY NGUYÊN

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 10 phiếu
  • Giải bài 3 trang 72 vở bài tập Địa lí 9

    Giải bài 3 trang 72 vở bài tập Địa lí 9, a) Dựa vào bảng dưới đây, hãy so sánh các tiêu chí phát triển dân cư, xã hội của Tây Nguyên so với cả nước (cả nước=100%). Ghi kết quả vào ô trống trong cột “Tây Nguyên so với cả nước”. b) Đánh dấu (X) vào ý sai Để nâng cao mức sống dân cư hiện nay ở Tây Nguyên thì nhiệm vụ quan trọng hàng đầu ở vùng này là:

  • Giải bài 2 trang 71 vở bài tập Địa lí 9

    Giải bài 2 trang 71 vở bài tập Địa lí 9, Cho bảng số liệu sau: a) Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ lệ che phủ rừng ở các tỉnh Tây Nguyên năm 2014. b) Trình bày ý nghĩa của việc bảo vệ và phát triển rừng ở Tây Nguyên. c) Đánh dấu (X) vào ý đúng. Ý nào sau đây không phải là phương hướng sử dụng đất badan ở Tây Nguyên

  • Giải bài 1 trang 71 vở bài tập Địa lí 9

    Giải bài 1 trang 71 vở bài tập Địa lí 9, Đánh dấu (X) gắn tên các nhà máy thủy điện với tên dòng sông trong bảng sau sao cho phù hợp.

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Địa lí lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.