Giải bài 4 trang 64 vở bài tập Địa lí 9


Giải bài 4 trang 64 vở bài tập Địa lí 9, a) Dựa vào bảng dưới đây, hãy so sánh các tiêu chí phát triển dân cư, xã hội của Duyên hải Nam Trung Bộ (DHNTB) so với cả nước (cả nước=100%). Ghi kết quả vào ô trống trong cột “DHNTB so với cả nước”. b) Nhận xét tóm tắt đời sống dân cư của vùng

Đề bài

a) Dựa vào bảng dưới đây, hãy so sánh các tiêu chí phát triển dân cư, xã hội của Duyên hải Nam Trung Bộ (DHNTB) so với cả nước (cả nước=100%). Ghi kết quả vào ô trống trong cột “DHNTB so với cả nước”.

b) Nhận xét tóm tắt đời sống dân cư của vùng

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính toán, nhận xét bảng số liệu.

Lời giải chi tiết

b) Nhận xét

- Tỉ lệ hộ nghèo và tỉ lệ dân thành thị là hai chỉ số cao hơn mức trung bình của cả nước. Các chỉ số còn lại đều thấp hơn mức trung bình cả nước.

- Tỉ lệ gia tăng tự nhiên dân số thấp hơn trên mức trung bình cả nước -> Đã thực hiện tốt chính sách kế hoạch hóa gia đình, giảm tỉ lệ sinh ở các bà mẹ.

- Tỉ lệ hộ nghèo cao -> Đời sống dân cư nhìn chung vẫn còn thấp, dân cư nghèo.

- Thu nhập bình quân đầu người một tháng thấp (1698,4 nghìn đồng/tháng, cả nước là 1999,8 nghìn đồng/tháng cùng năm 2012).

- Trình độ dân trí, tuổi thọ trung bình thấp hơn mức trung bình cả nước.

- Tỉ lệ dân thành thị cao hơn cả nước ( tỉ lệ dân thành thị 108,2% so với cả nước) -> Ở nông thôn thiếu việc làm, người dân nông thôn xuống thành phố tìm việc làm rất lớn, tạo nên những làn sóng di cư và gây ra nhiều hậu quả về tài nguyên – môi trường – xã hội – an ninh ở các thành phố lớn.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài