Bài 4 trang 40 tập bản đồ Lịch sử 8


Giải bài 4 trang 40 tập bản đồ Sử 8. Trình bày tóm tắt nội dung của các Hiệp ước 1883 và 1884

Đề bài

Trình bày tóm tắt nội dung của các Hiệp ước 1883 và 1884:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3. Hiệp ước Pa-tơ-nốt. Nhà nước phong kiến Việt Nam sụp đổ (1884)

Lời giải chi tiết

- Hiệp ước 1883:

- Việt Nam đặt dưới sự “bảo hộ” của Pháp. Nam Kì là xứ thuộc địa từ năm 1874 nay được mở rộng ra đến hết tỉnh Bình Thuận, Bắc Kì (gồm cả Thanh-Nghệ-Tĩnh) là đất bảo hộ. Trung Kì (phần đất còn lại) giao cho triều đình quản lí.

- Đại diện của Pháp ở Huế trực tiếp điều khiển các công việc ở Trung Kì.

- Mọi việc giao thiệp của Việt Nam với nước ngoài (kể cả với Trung Quốc) đều do Pháp nắm giữ.

- Về quân sự, triều đình phải nhận các huấn luyện viên và sĩ quan của Pháp, phải triệt hồi binh lính từ Bắc Kì về kinh đô (Huế). Pháp được đóng đồn binh ở những nơi xét thấy cần thiết ở Bắc Kì, được toàn quyền xử trí đội quân Cờ đen.

- Về kinh tế: Pháp nắm và kiểm soát toàn bộ các nguồn lợi trong nước.

- Hiệp ước 1884:

Có nội dung cơ bản giống hiệp ước Hác-măng, chỉ sửa đổi đôi chút về ranh giới khu vực Trung kì nhằm xoa dịu dư luận và lấy lòng vua quan phong kiến bù nhìn.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 10 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí