Chương 1. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921-1941)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 25 tập bản đồ Lịch sử 8 Bài 1 trang 25 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 1 trang 25 tập bản đồ Sử 8. Quan sát hình 52 trong SGK, em hãy cho biết bức ảnh đó nói lên điều gì

Xem chi tiết
Bài 2 trang 25 tập bản đồ Lịch sử 8 Bài 2 trang 25 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 2 trang 25 tập bản đồ Sử 8. Nội dung hình 53 trong SGK mô tả sự kiện gì

Xem chi tiết
Bài 3 trang 25 tập bản đồ Lịch sử 8 Bài 3 trang 25 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 3 trang 25 tập bản đồ Sử 8. Sau khi quan sát nội dung bức ảnh dưới đây

Xem chi tiết
Bài 4 trang 26 tập bản đồ Lịch sử 8 Bài 4 trang 26 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 4 trang 26 tập bản đồ Sử 8. Dựa vào lược đồ hình 57 trong SGK và nội dung bài học

Xem chi tiết
Bài 1 trang 27 tập bản đồ Lịch sử 8 Bài 1 trang 27 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 1 trang 27 tập bản đồ Sử 8. Vẽ biểu đồ thể hiện nền kinh tế Nga bị tàn phá

Xem chi tiết
Bài 2 trang 27 tập bản đồ Lịch sử 8 Bài 2 trang 27 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 2 trang 27 tập bản đồ Sử 8. Vì sao Đảng Bôn-sê-vích Nga quyết định thực hiện chính sách kinh tế mới

Xem chi tiết
Bài 3 trang 27 tập bản đồ Lịch sử 8 Bài 3 trang 27 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 3 trang 27 tập bản đồ Sử 8. 4 nước cộng hòa đầu tiên tham gia thành lập Liên bang CH XHCN Xô viết

Xem chi tiết
Bài 4 trang 28 tập bản đồ Lịch sử 8 Bài 4 trang 28 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 4 trang 28 tập bản đồ Sử 8. Sau khi quan sát hình 59 và hình 60 SGK, em hãy trình bày

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài