Chương 1. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921-1941)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 25 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 1 trang 25 tập bản đồ Sử 8. Quan sát hình 52 trong SGK, em hãy cho biết bức ảnh đó nói lên điều gì

Xem lời giải

Bài 2 trang 25 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 2 trang 25 tập bản đồ Sử 8. Nội dung hình 53 trong SGK mô tả sự kiện gì

Xem lời giải

Bài 3 trang 25 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 3 trang 25 tập bản đồ Sử 8. Sau khi quan sát nội dung bức ảnh dưới đây

Xem lời giải

Bài 4 trang 26 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 4 trang 26 tập bản đồ Sử 8. Dựa vào lược đồ hình 57 trong SGK và nội dung bài học

Xem lời giải

Bài 1 trang 27 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 1 trang 27 tập bản đồ Sử 8. Vẽ biểu đồ thể hiện nền kinh tế Nga bị tàn phá

Xem lời giải

Bài 2 trang 27 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 2 trang 27 tập bản đồ Sử 8. Vì sao Đảng Bôn-sê-vích Nga quyết định thực hiện chính sách kinh tế mới

Xem lời giải

Bài 3 trang 27 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 3 trang 27 tập bản đồ Sử 8. 4 nước cộng hòa đầu tiên tham gia thành lập Liên bang CH XHCN Xô viết

Xem lời giải

Bài 4 trang 28 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 4 trang 28 tập bản đồ Sử 8. Sau khi quan sát hình 59 và hình 60 SGK, em hãy trình bày

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất