Chương 3. Châu Á thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 18 tập bản đồ Lịch sử 8 Bài 1 trang 18 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 1 trang 18 tập bản đồ Sử 8. Từ những số liệu của bảng thống kê trên, em hãy

Xem chi tiết
Bài 2 trang 19 tập bản đồ Lịch sử 8 Bài 2 trang 19 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 2 trang 19 tập bản đồ Sử 8. Em hãy giải thích nguyên nhân của nạn đói ở Ấn Độ năm 1877

Xem chi tiết
Bài 3 trang 19 tập bản đồ Lịch sử 8 Bài 3 trang 19 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 3 trang 19 tập bản đồ Sử 8. Quan sát hình 41 trong SGK, trình bày tóm tắt diễn biến của khởi nghĩa Xi-pay

Xem chi tiết
Bài 1 trang 20 tập bản đồ Lịch sử 8 Bài 1 trang 20 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 1 trang 20 tập bản đồ Sử 8. Dựa vào nội dung trong SGK tô các màu khác nhau vào lược đồ

Xem chi tiết
Bài 2 trang 20 tập bản đồ Lịch sử 8 Bài 2 trang 20 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 2 trang 20 tập bản đồ Sử 8. Dựa vào nội dung bài học và hình 43 trong SGK, em hãy

Xem chi tiết
Bài 3 trang 21 tập bản đồ Lịch sử 8 Bài 3 trang 21 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 3 trang 21 tập bản đồ Sử 8. Quan sát hình 44 trong SGK, em hãy điền vào chỗ chấm

Xem chi tiết
Bài 4 trang 21 tập bản đồ Lịch sử 8 Bài 4 trang 21 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 4 trang 21 tập bản đồ Sử 8. Quan sát lược đồ hình 45 trong SGK, em hãy

Xem chi tiết
Bài 1 trang 22 tập bản đồ Lịch sử 8 Bài 1 trang 22 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 1 trang 22 tập bản đồ Sử 8. Dựa vào nội dung bài học và hình 46 trong SGK, em hãy

Xem chi tiết
Bài 2 trang 22 tập bản đồ Lịch sử 8 Bài 2 trang 22 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 2 trang 22 tập bản đồ Sử 8. Lập bảng thống kê phong trào đấu tranh của nhân dân ba nước Đông Dương

Xem chi tiết
Bài 1 trang 23 tập bản đồ Lịch sử 8 Bài 1 trang 23 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 1 trang 23 tập bản đồ Sử 8. Hãy ghi dưới bức chân dung: tên, năm sinh, năm mất của nhân vật ở hình 1

Xem chi tiết
Bài 2 trang 23 tập bản đồ Lịch sử 8 Bài 2 trang 23 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 2 trang 23 tập bản đồ Sử 8. Dựa vào lược đồ hình 49 trong SGK, em hãy ghi tên các khu vực, các nước và tô màu khác nhau

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài