Chương 2. Các nước Âu - Mĩ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 12 tập bản đồ Lịch sử 8 Bài 1 trang 12 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 1 trang 12 tập bản đồ Sử 8: Dựa vào nội dung trong SGK điền tên các cơ quan của Hội đồng Công xã

Xem chi tiết
Bài 2 trang 12 tập bản đồ Lịch sử 8 Bài 2 trang 12 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 2 trang 12 tập bản đồ Sử 8. Quan sát bức tranh trong hình 31 SGK, em hãy

Xem chi tiết
Bài 1 trang 13 Tập bản đồ Lịch sử 8 Bài 1 trang 13 Tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 1 trang 13 Tập bản đồ Sử 8. Dựa vào lược đồ hình 33 trong SGK và kiến thức đã học, em hãy

Xem chi tiết
Bài 1 trang 14 tập bản đồ Lịch sử 8 Bài 1 trang 14 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 1 trang 14 tập bản đồ Sử 8. Quan sát bức ảnh hình 1, em hãy điền tên của bức ảnh

Xem chi tiết
Bài 2 trang 15 tập bản đồ Lịch sử 8 Bài 2 trang 15 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 2 trang 15 tập bản đồ Sử 8. Quan sát hình 35 trong SGK, em hãy điền vào chỗ chấm tên, năm sinh, năm mất của nhân vật

Xem chi tiết
Bài 1 trang 15 tập bản đồ Lịch sử 8 Bài 1 trang 15 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 1 trang 15 tập bản đồ Sử 8. Quan sát bức ảnh “Tàu thủy Phơn-tơn” em hãy cho biết

Xem chi tiết
Bài 2 trang 16 tập bản đồ Lịch sử 8 Bài 2 trang 16 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 2 trang 16 tập bản đồ Sử 8. Quan sát bức tranh “Tàu hỏa ở Mĩ 1830” hãy

Xem chi tiết
Bài 3 trang 16 tập bản đồ Lịch sử 8 Bài 3 trang 16 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 3 trang 16 tập bản đồ Sử 8. Quan sát bức chân dung hình 3, em hãy

Xem chi tiết
Bài 4 trang 17 tập bản đồ Lịch sử 8 Bài 4 trang 17 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 4 trang 17 tập bản đồ Sử 8. Em hãy viết ra những điều mà em biết về hai nhân vật ở hình 4, hình 5

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài