Chương 1. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 37 tập bản đồ Lịch sử 8 Bài 1 trang 37 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 1 trang 37 tập bản đồ Sử 8. Dựa vào nội dung trong SGK, quan sát hình 86 SGK và bảng chú giải lược đồ dưới đây

Xem chi tiết
Bài 2 trang 37 tập bản đồ Lịch sử 8 Bài 2 trang 37 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 2 trang 37 tập bản đồ Sử 8. Dựa vào lược đồ, em hãy trình bày tóm tắt về cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Nam Kì

Xem chi tiết
Bài 3 trang 38 tập bản đồ Lịch sử 8 Bài 3 trang 38 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 3 trang 38 tập bản đồ Sử 8. Hình ảnh dưới đây phản ánh sự kiện lịch sử gì, thời gian nào

Xem chi tiết
Bài 4 trang 38 tập bản đồ Lịch sử 8 Bài 4 trang 38 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 4 trang 38 tập bản đồ Sử 8. Hình ảnh dưới đây phản ánh sự kiện lịch sử gì, thời gian nào

Xem chi tiết
Bài 1 trang 39 tập bản đồ Lịch sử 8 Bài 1 trang 39 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 1 trang 39 tập bản đồ Sử 8. Dựa vào nội dung trong SGK và bảng chú giải ở lược đồ dưới đây, em hãy

Xem chi tiết
Bài 2 trang 40 tập bản đồ Lịch sử 8 Bài 2 trang 40 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 2 trang 40 tập bản đồ Sử 8. Dựa vào lược đồ Chiến trường Hà Nội lần thứ nhất (1873) và lần thứ hai (1882)

Xem chi tiết
Bài 3 trang 40 tập bản đồ Lịch sử 8 Bài 3 trang 40 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 3 trang 40 tập bản đồ Sử 8. Điền các chữ Bắc Kì, Trung Kì và Nam Kì vào chỗ chấm (…) trên lược đồ

Xem chi tiết
Bài 4 trang 40 tập bản đồ Lịch sử 8 Bài 4 trang 40 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 4 trang 40 tập bản đồ Sử 8. Trình bày tóm tắt nội dung của các Hiệp ước 1883 và 1884

Xem chi tiết
Bài 1 trang 41 tập bản đồ Lịch sử 8 Bài 1 trang 41 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 1 trang 41 tập bản đồ Sử 8. Dựa vào nội dung bài học, quan sát lược đồ bên, em hãy

Xem chi tiết
Bài 2 trang 41 tập bản đồ Lịch sử 8 Bài 2 trang 41 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 2 trang 41 tập bản đồ Sử 8. Quan sát lược đồ dưới đây, em hãy trình bày tóm tắt cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy

Xem chi tiết
Bài 3 trang 41 tập bản đồ Lịch sử 8 Bài 3 trang 41 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 3 trang 41 tập bản đồ Sử 8. Theo em, khởi nghĩa Ba Đình và khởi nghĩa Bãi Sậy có những điểm gì khác nhau

Xem chi tiết
Bài 4 trang 42 tập bản đồ Lịch sử 8 Bài 4 trang 42 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 4 trang 42 tập bản đồ Sử 8. Dựa vào nội dung bài học, bảng chú giải và quan sát lược đồ bên trên, em hãy

Xem chi tiết
Bài 1 trang 43 tập bản đồ Lịch sử 8 Bài 1 trang 43 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 1 trang 43 tập bản đồ Sử 8. Em hãy trình bày tóm tắt về cuộc khởi nghĩa Yên Thế

Xem chi tiết
Bài 2 trang 44 tập bản đồ Lịch sử 8 Bài 2 trang 44 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 2 trang 44 tập bản đồ Sử 8. Em hãy kể tên một số cuộc khởi nghĩa chống Pháp của đồng bào miền núi

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài