Chương 1. Thời kì xác lập của chủ nghĩa tư bản (Từ giữa thế kỷ XVI đến nửa sau thế kỷ XIX)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 3 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 1 trang 3 tập bản đồ Sử 8. Dựa vào lược đồ “Cuộc nội chiến ở Anh” hình 1 trong SGK, em hãy

Xem lời giải

Bài 2 trang 3 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 2 trang 3 tập bản đồ Sử 8. Quan sát bức tranh trong hình 2 của SGK, cho biết bức tranh mô tả sự kiện gì? Nêu ý nghĩa

Xem lời giải

Bài 3 trang 4 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 3 trang 4 tập bản đồ Sử 8. Dựa vào lược đồ “13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ” hình 3 trong sách giáo khoa ,em hãy

Xem lời giải

Bài 4 trang 4 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 4 trang 4 tập bản đồ Sử 8. Quan sát bức ảnh trong hình 4 của SGK, em hãy

Xem lời giải

Bài 1 trang 5 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 1 trang 5 tập bản đồ Sử 8. Dựa vào bức tranh trong hình 5 của SGK, em hãy

Xem lời giải

Bài 2 trang 5 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 2 trang 5 tập bản đồ Sử 8. Hãy chỉ những điểm chủ yếu trong tư tưởng của những nhà triết học “Ánh Sáng”

Xem lời giải

Bài 3 trang 5 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 3 trang 5 tập bản đồ Sử 8. Quan sát bức tranh trong hình 1, em hãy:

Xem lời giải

Bài 4 trang 6 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 4 trang 6 tập bản đồ Sử 8. Dựa vào lược đồ “Lực lượng phản cách mạng tấn công nước Pháp năm 1793” em hãy

Xem lời giải

Bài 5 trang 6 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 5 trang 6 tập bản đồ Sử 8. Điền vào chỗ chấm (...) ở dưới bức ảnh tên, năm sinh, năm mất nhân vật lịch sử đó

Xem lời giải

Bài 6 trang 7 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 6 trang 7 tập bản đồ Sử 8. Điền vào bảng diễn biến chính của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Xem lời giải

Bài 1 trang 7 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 1 trang 7 tập bản đồ Sử 8. Hai bức tranh trên mô tả máy kéo sợi ở nước Anh đầu thế ki XVIII

Xem lời giải

Bài 2 trang 8 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 2 trang 8 tập bản đồ Sử 8. Quan sát bức ảnh trong hình 14 SGK, em hãy cho biết

Xem lời giải

Bài 3 trang 8 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 3 trang 8 tập bản đồ Sử 8. Dựa vào nội dung SGK và quan sát 2 lược đồ “Nước Anh nửa đầu thế kỉ XIX” em hãy

Xem lời giải

Bài 4 trang 9 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 4 trang 9 tập bản đồ Sử 8. Dựa vào lược đồ “Khu vực Mĩ La-tinh đầu thế kỉ XIX” trong hình 19 SGK

Xem lời giải

Bài 5 trang 10 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 5 trang 10 tập bản đồ Sử 8. Dựa vào hình 20 lược đồ “Cách mạng 1848-1849 ở châu Âu” trong SGK

Xem lời giải

Bài 1 trang 10 Tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 1 trang 10 Tập bản đồ Sử 8: Vì sao giới chủ tư bản lại thích sử dụng lao động trẻ em

Xem lời giải

Bài 2 trang 11 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 2 trang 11 tập bản đồ Sử 8. Dựa vào kiến thức đã học và nội dung của SGK, em hãy

Xem lời giải

Bài 3 trang 11 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 3 trang 11 tập bản đồ Sử 8. Điền vào chỗ chấm ở dưới mỗi bức ảnh năm sinh, năm mất của hai nhân vật

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất