Bài 16. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

Bình chọn:
4.7 trên 104 phiếu