Bài 4 trang 4 tập bản đồ Lịch sử 9


Giải bài 4 trang 4 tập bản đồ Sử 9. Các giai đoạn cách mạng và nhiệm vụ chính của cách mạng ở các nước Đông Âu

Đề bài

Em hãy điền tên các giai đoạn cách mạng và những nhiệm vụ chính của mỗi giai đoạn cách mạng ở các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1970 vào chỗ chấm (…) trong bảng dưới đây.

Thời gian

Giai đoạn cách mạng

Những nhiệm vụ chính

1945 - 1949

 

 

1950 -1970

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phương pháp: Xem lại mục II. Đông Âu

Lời giải chi tiết

Thời gian

Giai đoạn phát triển

Những nhiệm vụ chính

 

1945 – 1949

 

Tiến hành cách mạng dân chủ nhân dân.

- Xây dựng bộ máy chính quyền.

- Cải cách ruộng đất, quốc hữu hóa các xí nghiệp lớn của tư bản trong và ngoài nước.

- Thực hiện quyền tự do dân chủ, cải thiện đời sống nhân dân.

 

1950 – 1970

 

Tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội.

- Xóa bỏ sự bóc lột của giai cấp tư sản, đưa nông dân vào con đường làm ăn tập thể thông qua hình thức hợp tác xã.

- Tiến hành công nghiệp hoá.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài