Bài 4 trang 4 tập bản đồ Lịch sử 9


Đề bài

Em hãy điền tên các giai đoạn cách mạng và những nhiệm vụ chính của mỗi giai đoạn cách mạng ở các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1970 vào chỗ chấm (…) trong bảng dưới đây.

Thời gian

Giai đoạn cách mạng

Những nhiệm vụ chính

1945 - 1949

 

 

1950 -1970

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phương pháp: Xem lại mục II. Đông Âu

Lời giải chi tiết

Thời gian

Giai đoạn phát triển

Những nhiệm vụ chính

 

1945 – 1949

 

Tiến hành cách mạng dân chủ nhân dân.

- Xây dựng bộ máy chính quyền.

- Cải cách ruộng đất, quốc hữu hóa các xí nghiệp lớn của tư bản trong và ngoài nước.

- Thực hiện quyền tự do dân chủ, cải thiện đời sống nhân dân.

 

1950 – 1970

 

Tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội.

- Xóa bỏ sự bóc lột của giai cấp tư sản, đưa nông dân vào con đường làm ăn tập thể thông qua hình thức hợp tác xã.

- Tiến hành công nghiệp hoá.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.