Bài 2 trang 3 tập bản đồ Lịch sử 9


Đề bài

Đánh dấu X vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

1) Sau khi hoàn thành việc khôi phục kinh tế, từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô đã thực hiện một loạt các kế hoạch dài hạn nhằm tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội. Phương hướng chính của các kế hoạch này là gì?

☐ Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng – nền tảng của nền kinh tế quốc dân.

☐ Thực hiện thâm canh trong sản xuất nông nghiệp.

☐ Đẩy mạnh tiến bộ khoa học – kĩ thuật, tăng cường sức mạnh quốc phòng.

☐ Ưu tiên phát triển công nghiệp quốc phòng.

2) Quan sát hình 1 trong SGK, em hãy cho biết bức ảnh gắn với sự kiện nào?

☐ Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.

☐ Liên Xô bắn thử nghiệm thành công ten lửa đạn đạo.

☐ Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên khoảng không vũ trụ, mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người.

☐ Năm 1961, Liên Xô phóng con tàu “Phương Đông” đưa con người lần đàu tiên bay vòng quanh trái đất.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Tiếp tục công cuộc xây dựng cơ sở vật chất - kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội (từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX)

Lời giải chi tiết

1) Sau khi hoàn thành việc khôi phục kinh tế, từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô đã thực hiện một loạt các kế hoạch dài hạn nhằm tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội. Phương hướng chính của các kế hoạch này là gì?

☒ Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng – nền tảng của nền kinh tế quốc dân.

☒ Thực hiện thâm canh trong sản xuất nông nghiệp.

☒ Đẩy mạnh tiến bộ khoa học – kĩ thuật, tăng cường sức mạnh quốc phòng.

2) Quan sát hình 1 trong SGK, em hãy cho biết bức ảnh gắn với sự kiện nào?

☒ Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên khoảng không vũ trụ, mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.