Bài 1 trang 3 tập bản đồ Lịch sử 9


Đề bài

Đánh dấu x vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

1) Bước ra khỏi cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô đã phải chịu những tổn thất gì?

☐ Hơn 27 triệu người chết.

☐ 1 710 thành phố, hơn 70 000 làng mạc, gần 32 000 nhà máy, xí nghiệp và 65 000 km đường sắt bị tàn phá.

☐ Lãnh thổ đất nước thuộc phần châu Âu hầu như hoang tàn. Chiến tranh đã làm cho nền kinh tế Liên Xô phát triển chậm lại tới 10 năm.

☐ Hơn 17 triệu người chết và toàn bộ các thành phố, nhà máy, xí nghiệp bị tàn phá.

2) Nhân dân Liên Xô đã đạt được những kết quả gì trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ tư (1946 – 1950)?

☐ Hoàn thành vượt mức kế hoạch 5 năm trước thời hạn 9 tháng.

☐ Sản xuất nông nghiệp tăng 48%, hơn 6 000 nhà máy mới được xây dựng.

☐ Sản xuất công nghiệp tăng 73%, hơn 6 000 nhà máy được khôi phục và xây dựng mới đã đi vào hoạt động.

☐ Một số ngành sản xuất nông nghiệp cũng vượt mức trước chiến tranh. Đời sống nhân dân được cải thiện.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Liên Xô

Lời giải chi tiết

1) Bước ra khỏi cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô đã phải chịu những tổn thất gì?

☒ Hơn 27 triệu người chết.

☒ 1 710 thành phố, hơn 70 000 làng mạc, gần 32 000 nhà máy, xí nghiệp và 65 000 km đường sắt bị tàn phá.

☒ Lãnh thổ đất nước thuộc phần châu Âu hầu như hoang tàn. Chiến tranh đã làm cho nền kinh tế Liên Xô phát triển chậm lại tới 10 năm.

2) Nhân dân Liên Xô đã đạt được những kết quả gì trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ tư (1946 – 1950)?

☒ Hoàn thành vượt mức kế hoạch 5 năm trước thời hạn 9 tháng.

☒ Sản xuất công nghiệp tăng 73%, hơn 6 000 nhà máy được khôi phục và xây dựng mới đã đi vào hoạt động.

☒ Một số ngành sản xuất nông nghiệp cũng vượt mức trước chiến tranh. Đời sống nhân dân được cải thiện.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.