Chương 6. Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 38 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 1 trang 38 tập bản đồ Sử 9. Quan sát kĩ lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung bài học, em hãy

Xem lời giải

Bài 2 trang 39 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 2 trang 39 tập bản đồ Sử 9. Quan sát kĩ lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung bài học, em hãy

Xem lời giải

Bài 1 trang 40 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 1 trang 40 tập bản đồ Sử 9. Đánh dấu X vào ô trống ứng với ý em cho là đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 40 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 2 trang 40 tập bản đồ Sử 9. Quan sát kĩ lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung bài học, em hãy

Xem lời giải

Bài 3 trang 41 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 3 trang 41 tập bản đồ Sử 9. Quan sát kĩ lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung bài học, em hãy

Xem lời giải

Bài 4 trang 42 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 4 trang 42 tập bản đồ Sử 9. Những thành tựu mà miền Bắc đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ khôi phục

Xem lời giải

Bài 5 trang 42 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 5 trang 42 tập bản đồ Sử 9. Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào SGK, em hãy

Xem lời giải

Bài 6 trang 42 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 6 trang 42 tập bản đồ Sử 9. Ý nghĩa của Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam

Xem lời giải

Bài 1 trang 43 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 1 trang 43 tập bản đồ Sử 9. Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung bài học, em hãy

Xem lời giải

Bài 2 trang 44 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 2 trang 44 tập bản đồ Sử 9. Em hãy lập bảng niên biểu những sự kiện chính trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất