Bài 2 trang 39 tập bản đồ Lịch sử 9


Đề bài

Quan sát kĩ lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung bài học, em hãy:

Lược đồ phong trào "Đồng Khởi"

+) Tô màu đỏ vào kí hiệu mà em cho là những nơi quần chúng nổi dậy trong phong trào Đồng khởi.

+) Đánh dấu X vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Phong trào “Đồng khởi” nổ ra vào năm nào?

☐ Năm 1958.

☐ Năm 1959.

☐ Năm 1960.

☐ Năm 1961.

Phong trào “Đồng khởi” nổ ra tiêu biểu ở đâu?

☐ Bác Ái – Ninh Thuận

☐ Trà Bồng – Quảng Ngãi.

☐ Mỏ Cày – Bến Tre.

☐ Quảng Ngãi.

* Tại Bến Tre, quần chúng nhân dân khởi nghĩa đã đạt được kết quả gì?

☐ Thành lập Ủy ban bảo vệ hòa bình.

☐ Phá vỡ từng mảng lớn bộ máy cai trị và hệ thống kìm kẹp của địch ở thôn xã, tịch thu ruộng đất của địa chủ cường hào đem chia cho dân cày nghèo.

☐ Thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.

☐ Thành lập Ủy ban Nhân dân tự quản và lực lượng vũ trang nhân dân.

* Ý nghĩa của phong trào “Đồng khởi” là gì?

☐ Giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ ở miền Nam. Làm lung lay tận gốc chính quyền Ngô Đình Diệm.

☐ Đánh dấu bước nhảy vọt của cách mạng miền Nam.

☐ Buộc Mĩ phải chuyển sang chiến lược "Chiến tranh đặc biệt".

☐ Làm phá sản hoàn toàn chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Phong trào “Đồng khởi” (1959 - 1960)

Lời giải chi tiết

Lược đồ phong trào "Đồng Khởi"

* Phong trào “Đồng khởi” nổ ra vào năm nào?

☒ Năm 1959.

* Phong trào “Đồng khởi” nổ ra tiêu biểu ở đâu?

☒ Mỏ Cày – Bến Tre.

* Tại Bến Tre, quần chúng nhân dân khởi nghĩa đã đạt được kết quả gì?

☒ Phá vỡ từng mảng lớn bộ máy cai trị và hệ thống kìm kẹp của địch ở thôn xã, tịch thu ruộng đất của địa chủ cường hào đem chia cho dân cày nghèo.

☒ Thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.

* Ý nghĩa của phong trào “Đồng khởi” là gì?

☒ Giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ ở miền Nam. Làm lung lay tận gốc chính quyền Ngô Đình Diệm.

☒ Đánh dấu bước nhảy vọt của cách mạng miền Nam.

☒ Buộc Mĩ phải chuyển sang chiến lược "Chiến tranh đặc biệt".

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.