Giải bài 3 trang 90 vở bài tập Địa lí 9


Giải bài 3 trang 90 vở bài tập Địa lí 9, Dựa vào bảng số liệu sau: a) Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo lãnh thổ ở Đồng bằng sông Cửu Long năm 2013. b) Cho nhận xét.

Đề bài

Dựa vào bảng số liệu sau:

CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP CỦA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NĂM 2013

a) Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo lãnh thổ ở Đồng bằng sông Cửu Long năm 2013.

b) Cho nhận xét.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ, nhận xét biểu đồ.

Lời giải chi tiết

a) Vẽ biểu đồ

b) Nhận xét

Qua biểu đồ, rút ra nhận xét sau:

- Sản xuất công nghiệp của Đồng bằng sông Cửu Long tập trung ở hai tỉnh là Long An và Tiền Giang (hai tỉnh này chiếm tới 30,2% tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp của vùng Đồng bằng sông Cửu Long).

- 11 tỉnh còn lại của vùng chiếm 69,8% giá trị sản xuất công nghiệp của vùng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Giải bài 4 trang 91 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 4 trang 91 vở bài tập Địa lí 9, Đánh dấu (X) vào ý đúng. Mặt hàng nào dưới đây không phải là nông sản xuất khẩu chủ lực của Đồng bằng sông Cửu Long? A. gạo. B. tôm đông lạnh. C. đường mía. D. hồ tiêu.

 • Giải bài 5 trang 91 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 5 trang 91 vở bài tập Địa lí 9, Đánh dấu (X) vào ý đúng. Thành phố Cần Thơ có vai trò quan trọng đối với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long không phải do A. ở vị trí địa lí trung tâm của miền tây Nam Bộ. B. là đầu mối giao thông thủy-bộ rất quan trọng C. cơ sở vật chất kĩ thuật khá phát triển. D. có các trung tâm khoa học, kĩ thuật mạnh. E. có cầu Mĩ Thuận trên sông Hậu.

 • Giải bài 2 trang 90 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 2 trang 90 vở bài tập Địa lí 9, Dựa vào bài 35, 36 trong SGK và sự hiểu biết hãy hoàn chỉnh sơ đồ sau về thế mạnh tự nhiên để phát triển nuôi trồng và đánh bắt thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long.

 • Giải bài 1 trang 89 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 1 trang 89 vở bài tập Địa lí 9, Cho bảng số liệu sau: a) Tình tỉ lệ diện tích và sản lượng lúa của Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước, điền kết quả vào ô trống (…) trong bảng. b) Trình bày tóm tắt ý nghĩ việc sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Địa lí lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí