Giải bài 3 trang 8 vở bài tập Địa lí 9


Giải bài 3 trang 8 vở bài tập Địa lí 9,Ghi các nhóm tuổi vào bảng sau, sao cho phù hợp: Từ bảng số liệu, nêu nhận xét về sự thay đổi cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở nước ta.

Đề bài

Ghi các nhóm tuổi vào bảng sau, sao cho phù hợp:

TỈ LỆ DÂN SỐ THEO NHÓM TUỔI Ở NƯỚC TA (%)

Từ bảng số liệu, nêu nhận xét về sự thay đổi cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở nước ta.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng nhận xét bảng số liệu.

Lời giải chi tiết

TỈ LỆ DÂN SỐ THEO NHÓM TUỔI Ở NƯỚC TA (%)

Nhận xét:

Sự thay đổi cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở nước ta

- Tỉ lệ dân số ở nhóm tuổi 0-14 giảm mạnh từ 42,5% (năm 1979) xuống 24,4% (năm 2009). Tức là giảm đi 18,1% qua 30 năm.

- Tỉ lệ dân số ở nhóm tuổi từ 15-59 tăng từ 50,4% (năm 1979) lên 66,9% (năm 2009). Tức là tăng thêm 16,5% qua 30 năm.

-  Tỉ lệ dân số ở nhóm tuổi trên 60 tăng từ 7,1% (năm 1979) lên 8,7% (năm 2009). Tức là tăng thêm 1,6% qua 30 năm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Giải bài 4 trang 8 vở bài tập Địa lí 9

    Giải bài 4 trang 8 vở bài tập Địa lí 9, Đánh dấu (X) vào ý đúng Cơ cấu dân số theo giới tính ở nước ta A. ngày càng trở lên cân bằng hơn B. ngày càng mất cân đối hơn C. không thay đổi

  • Giải bài 2 trang 8 vở bài tập Địa lí 9

    Giải bài 2 trang 8 vở bài tập Địa lí 9, Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên giảm nhưng dân số nước ta vẫn tăng là do A. công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình có nhiều hạn chế. B. nước ta có số dân đông. C. tỉ suất sinh của nước ta còn cao. D. tất cả đều sai.

  • Giải bài 1 trang 7 vở bài tập Địa lí 9

    Giải bài 1 trang 7 vở bài tập Địa lí 9, Nhận xét biểu đồ dân số sao cho đúng nhất.

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Địa lí lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí