Giải bài 3 trang 78 vở bài tập Địa lí 9


Giải bài 3 trang 78 vở bài tập Địa lí 9, a) Dựa vào bảng dưới đây, hãy so sánh các tiêu chí phát triển dân cư, xã hội của Đông Nam Bộ so với cả nước (cả nước=100%). Ghi kết quả vào ô trống trong cột “Đông Nam Bộ so với cả nước”. b) Viết nhận xét tóm tắt về tình hình dân cư, xã hội của vùng Đông Nam Bộ.

Đề bài

a) Dựa vào bảng dưới đây, hãy so sánh các tiêu chí phát triển dân cư, xã hội của Đông Nam Bộ so với cả nước (cả nước=100%). Ghi kết quả vào ô trống trong cột “Đông Nam Bộ so với cả nước”.

b) Viết nhận xét tóm tắt về tình hình dân cư, xã hội của vùng Đông Nam Bộ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính toán và nhận xét bảng số liệu.

Lời giải chi tiết

a) Tính toán

b) Nhận xét

 - Tất cả các chỉ số của vùng Đông Nam Bộ đều cao hơn cả nước.

+ Tỉ lệ dân thành thị khá lớn, tỉ lệ dân thành thị của vùng so với cả nước là 189,4%.

+ Đời sống dân cư khá ổn định, thu nhập bình quân đầu người cao gấp 1,5 lần cả nước (với 3016,4 nghìn đồng, cả nước là 1999,8 nghìn đồng).

+ Trình độ dân trí cao, tỉ lệ người lớn biết chữ cao hơn cả nước, so với cả nước là 102,5%.

+ Tuổi thọ trung bình cao hơn cả nước (của vùng là 74,6 tuổi, cả nước là 72,9 tuổi).

- Kết luận: Như vậy, Đông Nam Bộ là vùng có nền kinh tế phát triển, thu nhập bình quân đầu người cao, đời sống người dân ở mức cao và có tuổi thọ trung bình cao.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu
 • Giải bài 4 trang 79 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 4 trang 79 vở bài tập Địa lí 9, Đánh dấu (X) vào ý đúng nhất. Đông Nam Bộ có sức hút mạnh mẽ với lao động cả nước do A. Đông Nam Bộ có nhiều cơ hội việc làm với thu nhập cao hơn. B. điều kiện sống văn minh, hiện đại hơn. C. khí hậu ấm áp, nhiều thắng cảnh tự nhiên nổi tiếng. D. Đông Nam Bộ có nhiều vùng đất chưa khai phá.

 • Giải bài 5 trang 79 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 5 trang 79 vở bài tập Địa lí 9, Cho bảng số liệu sau: Hãy vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện dân thành thị và nông thôn ở TP. Hồ Chí Minh.

 • Giải bài 6 trang 80 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 6 trang 80 vở bài tập Địa lí 9, Đánh dấu (X) vào ý đúng. Tỉ lệ dân hoạt động nông nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh đang giảm mạnh không phải do A. nội thành mở rộng ra vùng ngoại ô. B. dân cư hoạt động trong nông nghiệp chuyển sang hoạt động công nghiệp và dịch vụ. C. một bộ phận dân nông thôn đi lập nghiệp ở nơi khác. D. vùng ngoại thị bị ô nhiễm nặng, nông dân phải bỏ đi nơi khác.

 • Giải bài 2 trang 78 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 2 trang 78 vở bài tập Địa lí 9, Dựa vào bài học, hãy điền những nội dung phù hợp để hoàn chỉnh sơ đồ sau

 • Giải bài 1 trang 77 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 1 trang 77 vở bài tập Địa lí 9, Dựa vào lược đồ sau a) Điền tên các tỉnh, thành phố của Đông Nam Bộ vào chỗ chấm (…). b) Nêu tóm tắt ý nghĩa ý trí địa lí của vùng

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Địa lí lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí