Bài 3 trang 31 tập bản đồ Lịch sử 8


Đề bài

Quan sát hình 3, hình 4 dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy:

1) Cho biết hai bức hình đó diễn ra sự kiện gì, ở đâu? Vào thời gian nào?

2) Trình bày ngắn gọn vai trò của Nhà nước Mĩ trong việc đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Nước Mĩ trong những năm 1929 – 1939

Lời giải chi tiết

1)

2) Vai trò của Nhà nước Mĩ trong việc đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 bằng Chính sách mới của Tổng thống Ru-dơ-ven:

- Mục đích: nhằm giải quyết nạn thất nghiệp, phục hồi sự phát triển của các ngành kinh tế - tài chính.

- Nội dung:

+ Ban hành các đạo luật về phục hưng công nghiệp, nông nghiệp và ngân hàng.

+ Tăng cường vai trò kiểm soát, điều tiết của Nhà nước.

+ Cải tổ hệ thống ngân hàng, tổ chức lại sản xuất, cứu trợ người thất nghiệp, tạo thêm nhiều việc làm mới và ổn định tình hình xã hội.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.