Giải bài 3 trang 24 vở bài tập Địa lí 9


Giải bài 3 trang 24 vở bài tập Địa lí 9, Hãy điền vào lượng đồ sau các vùng chăn nuôi nhiều trâu bò, lợn, gia cầm

Đề bài

Phương pháp giải - Xem chi tiết

SGK/32, địa lí 9.

Lời giải chi tiết

- Vùng chăn nuôi nhiều trâu bò: Trung và miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ.

- Vùng nuôi nhiều lợn và gia cầm: Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu
  • Giải bài 1 trang 22 vở bài tập Địa lí 9

    Giải bài 1 trang 22 vở bài tập Địa lí 9, Cho bảng số liệu sau a) Vẽ biểu đồ (4 đường đồ thị) thể hiện sự tăng trưởng các tiêu chí ở bảng trên. b) Biểu đồ trên cho thấy (Đánh dấu X vào ý đúng nhất). c) Sản lượng lúa có tốc độ tăng nhanh nhất do

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Địa lí lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí