Giải bài 3 trang 18 vở bài tập Địa lí 9


Giải bài 3 trang 18 vở bài tập Địa lí 9, Trình bày sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước ta a) Theo ngành b) Theo lãnh thổ c) Theo thành phần kinh tế

Đề bài

Trình bày sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước ta

a) Theo ngành

b) Theo lãnh thổ

c) Theo thành phần kinh tế

Phương pháp giải - Xem chi tiết

SGK/20-22, địa lí 9.

Lời giải chi tiết

Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước ta:

a) Theo ngành

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành: giảm tỉ trọng của khu vực nông, lâm, ngư nghiệp, tăng tỉ trọng của khu vực công nghiệp - xây dựng. Khu vực dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhưng xu hướng còn biến động.

b) Theo lãnh thổ

Chuyển dịch cơ cấu theo lãnh thổ: Hình thành các vùng chuyên canh nông nghiệp, các lãnh thổ tập trung công nghiệp, dịch vụ, tạo nên các vùng kinh tế phát triển năng động.

c) Theo thành phần kinh tế

Chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế: Từ nền kinh tế chủ yếu là nền kinh tế Nhà nước và tập thể sang nền kinh tế nhiều thành phần.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4 trên 8 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài