Giải bài 2 trang 34 vở bài tập Địa lí 9


Giải bài 2 trang 34 vở bài tập Địa lí 9, Hãy tính cơ cấu GDP của ngành dịch vụ năm 2013 theo 3 nhóm - Dịch vụ tiêu dùng: …….. %. - Dịch vụ sản xuất: ……… %. - Dịch vụ công cộng: …….. %.

Đề bài

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhận xét biểu đồ.

Lời giải chi tiết

- Dịch vụ tiêu dùng: 38,6%.

- Dịch vụ sản xuất: 36,8%.

- Dịch vụ công cộng: 25,5%.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 9 phiếu
  • Giải bài 3 trang 35 vở bài tập Địa lí 9

    Giải bài 3 trang 35 vở bài tập Địa lí 9, Đánh dấu X vào ý đúng nhất. Hoạt động dịch vụ tập trung ở các thành phố lớn và thị xã nhiều hơn ở khu vực nông thôn, chủ yếu là do A. dân cư tập trung đông và kinh tế phát triển hơn khu vực nông thôn. B. giao thông vận tải phát triển hơn khu vực nông thôn. C. thu nhập bình quân đầu người cao hơn khu vực nông thôn. D. có nhiều chợ hơn khu vực nông thôn.

  • Giải bài 4 trang 35 vở bài tập Địa lí 9

    Giải bài 4 trang 35 vở bài tập Địa lí 9, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất và đa dạng nhất ở nước ta với các ngành cụ thể là:

  • Giải bài 1 trang 34 vở bài tập Địa lí 9

    Giải bài 1 trang 34 vở bài tập Địa lí 9,

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Địa lí lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí