Bài 2 trang 11 tập bản đồ Lịch sử 7


Đề bài

Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy:

a) Điền tên các sứ quân vào chỗ chấm (…) trên lược đồ cho đúng.

b) Tô màu đỏ vào mũi tên chỉ hướng tiến đánh, thu phục các sứ quân, thống nhất đất nước của Đinh Bộ Lĩnh.

c) Trình bày tóm tắt diễn biến quá trình Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước theo lược đồ.

d) Đánh dấu x vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

1. Nguyên nhân nào dẫn tới "Loạn 12 sứ quân”?

☐ Nhà Nam Hán xúi giục các thổ hào địa phương ở nước ta nổi dậy chống lại chính quyền nhà Ngô.

☐ Đời sống nhân dân khổ cực nên đã nổi dậy chống lại chính quyền nhà Ngô.

☐ Chính quyền trung ương nhà Ngô không đủ uy tín và sức mạnh để giữ vững chính quyền và ổn định đất nước.

2. Ai là người có công dẹp "Loạn 12 sứ quân”, thống nhất đất nước?

☐ Trần Lãm.

☐ Đinh Bộ Lĩnh.

☐ Ngô Xương Xí.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3. Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước

Lời giải chi tiết

a), b)

Lược đồ quá trình Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước

c)

Diễn biến quá trình Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước:

Trước tình hình đất nước loạn lạc, Đinh Bộ Lĩnh xuất hiện, tại đất Hoa Lư (Ninh Bình).

Nhờ sự ủng hộ của nhân dân, Đinh Bộ Lĩnh liên kết với sứ quân Trần Lãm, chiêu dụ được sứ quân Phạm Bạch Hổ, tiến đánh các sứ quân khác. 

Là người có tài, lại được nhân dân nhiều địa phương giúp sức, ủng hộ, ông đánh đâu thắng đấy, được tôn là Vạn Thắng vương. Các sứ quân lần lượt bị đánh bại hoặc xin hàng. Tình trạng cát cứ chấm dứt.

=> Cuối năm 967, đất nước trở lại bình yên, thống nhất.

d)

1. ☒ Chính quyền trung ương nhà Ngô không đủ uy tín và sức mạnh để giữ vững chính quyền và ổn định đất nước.

2. ☒ Đinh Bộ Lĩnh.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 6 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.