Giải bài 1 trang 80 vở bài tập Địa lí 9


Giải bài 1 trang 80 vở bài tập Địa lí 9, Đọc biểu đồ dưới đây: a) Xếp thứ tự (từ lớn đến nhỏ) ba tỉnh, thành phố có giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất từ năm. b) Điền ý phù hợp vào chỗ chấm (…).

Đề bài

Đọc biểu đồ dưới đây:

a) Xếp thứ tự (từ lớn đến nhỏ) ba tỉnh, thành phố có giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất từ năm.

Năm 2000: …………………………………………………………………………….

Năm 2013: …………………………………………………………………………….

b) Điền ý phù hợp vào chỗ chấm (…).

Vùng Đông Nam Bộ, Thành phố (…) là trung tâm công nghiệp lớn nhất vùng, đồng thời cũng là trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước. Năm 2000, thành phố (…) chiếm tới (…) giá trị sản xuất công nghiệp toàn vùng, đến năm 2013, tỉ trọng này tuy giảm nhưng cũng chiếm tới (…) giá trị sản xuất công nghiệp của vùng.

Do thu hút mạnh đầu tư từ trực tiếp nước ngoài, phát triển nhiều khu công nghiệp tập trung, nên hai tỉnh (…) đã có tốc độ tăng trưởng công nghiệp đặc biệt mạnh. Tốc độ tăng trưởng công nghiệp cao nhất là ở tỉnh Bình Dương, do vậy tỉ trọng của tỉnh này trong cơ cấu công nghiệp của Đông Nam Bộ đã tăng từ (…) % năm 2000 lên (…) % năm 2013.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhận xét biểu đồ.

Lời giải chi tiết

a) Xếp thứ tự (từ lớn đến nhỏ) ba tỉnh, thành phố có giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất từ năm.

Năm 2000: TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai.

Năm 2013: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương.

b) Vùng Đông Nam Bộ, Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm công nghiệp lớn nhất vùng, đồng thời cũng là trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước. Năm 2000, thành phố Hồ Chí Minh chiếm tới 47,4% giá trị sản xuất công nghiệp toàn vùng, đến năm 2013, tỉ trọng này tuy giảm nhưng cũng chiếm tới 38,3% giá trị sản xuất công nghiệp của vùng.

Do thu hút mạnh đầu tư từ trực tiếp nước ngoài, phát triển nhiều khu công nghiệp tập trung, nên hai tỉnh Đồng Nai và Bình Dương đã có tốc độ tăng trưởng công nghiệp đặc biệt mạnh. Tốc độ tăng trưởng công nghiệp cao nhất là ở tỉnh Bình Dương, do vậy tỉ trọng của tỉnh này trong cơ cấu công nghiệp của Đông Nam Bộ đã tăng từ 7,7% năm 2000 lên 20,1% năm 2013.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài