Giải bài 1 trang 75 SBT toán 10 - Cánh diều


Cho 00 < \(\alpha \) < 1800. Chọn câu trả lời đúng

Đề bài

Cho 00 < \(\alpha \) < 1800. Chọn câu trả lời đúng

A. cos\(\alpha \) < 0

B. sin\(\alpha \) > 0 

C. tan\(\alpha \) < 0 

D. cot\(\alpha \) > 0

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nửa đường tròn đơn vị để xét dấu các giá trị lượng giác của góc \(\alpha \)

Lời giải chi tiết

Ta thấy sin\(\alpha \) > 0 \(\forall \)00 < \(\alpha \) < 1800             

 Chọn B


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí