Giải bài 1 trang 40 vở bài tập Địa lí 9


Giải bài 1 trang 40 vở bài tập Địa lí 9, Dựa vào bảng số liệu sau đây a) Vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu GDP phân theo ngành của nước ta giai đoạn 1991-2014. b) Tỉ trọng của khu vực nông - lâm - ngư nghiệp giảm mạnh do: c) Tỉ trọng của khu vực công nghiệp – xây dựng tăng mạnh chủ yếu là do khu vực này

Đề bài

Dựa vào bảng số liệu sau đây

CƠ CẤU GDP PHÂN THEO NGÀNH CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1991-2014.

a) Vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu GDP phân theo ngành của nước ta giai đoạn 1991-2014.

Đánh dấu (X) vào ý đúng

b) Tỉ trọng của khu vực nông - lâm - ngư nghiệp giảm mạnh do:

A. diện tích đất nông nghiệp giảm mạnh.

B. khu vực này không phát triển.

C. nông nghiệp vẫn phát triển, nhưng công nghiệp phát triển mạnh hơn.

D. nông nghiệp và công nghiệp đều phát triển.

c) Tỉ trọng của khu vực công nghiệp – xây dựng tăng mạnh chủ yếu là do khu vực này

A. có tốc độ phát triển nhanh nhất

B. phát triển ở các đô thị.

C. thu hút đầu tư nước ngoài.

D. tạo ra nhiều việc làm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ biểu đồ và nhận xét bảng số liệu.

Lời giải chi tiết

a) Vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu GDP phân theo ngành của nước ta giai đoạn 1991-2014

 

b) Tỉ trọng của khu vực nông - lâm - ngư nghiệp giảm mạnh do nông nghiệp vẫn phát triển, nhưng công nghiệp phát triển mạnh hơn.

Chọn: C.

c) Tỉ trọng của khu vực công nghiệp – xây dựng tăng mạnh chủ yếu là do khu vực này có tốc độ phát triển nhanh nhất.

Chọn: A.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 6 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Địa lí lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí