Giải bài 1 trang 27 vở bài tập Địa lí 9


Đề bài

a) Tính cơ cấu diện tích cây trồng phân theo nhóm cây, điền kết quả vào các ô trống sau:

DIỆN TÍCH VÀ CƠ CẤU DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO NHÓM CÂY NĂM 1990 VÀ NĂM 2014

b) Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu diện tích giao trồng theo nhóm cây.

c) Từ bảng số liệu và biểu đồ, nhận xét sự thay đổi về quy mô diện tích của các nhóm cây.

d) Dựa vào biểu đồ, nhận xét sự thay đổi tỉ trọng diện tích gieo trồng của các nhóm cây.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ và nhận xét biểu đồ.

Lời giải chi tiết

a) Tính tỉ trọng

DIỆN TÍCH VÀ CƠ CẤU DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO NHÓM CÂY NĂM 1990 VÀ NĂM 2014

b) Vẽ biểu đồ

 

Biểu đồ thể hiện cơ cấu diện tích giao trồng theo nhóm cây năm 1990 và năm 2014

c) Nhận xét sự thay đổi về quy mô diện tích của các nhóm cây

- Từ năm 1990 đến năm 2014 diện tích các nhóm cây đều tăng.

- Nhóm cây lương thực tăng nhanh nhất và tăng thêm 2515,4 nghìn ha (trung bình 104,8 nghìn ha/năm).

- Nhóm cây công nghiệp tăng mạnh và tăng từ 1199,3 nghìn ha (1990) lên 2844,6 nghìn ha (2014). Tức là tăng thêm 1645,3 nghìn ha (tăng trung bình 68,6 nghìn ha/năm).

- Nhóm cây thực phẩm, cây ăn quả tăng chậm nhất và tăng thêm 1603,4 nghìn ha (trung bình 66,8 nghìn ha/năm).

d) Nhận xét sự thay đổi tỉ trọng diện tích gieo trồng của các nhóm cây

- Các nhóm cây có sự thay đổi về tỉ trọng khác nhau.

- Nhóm cây công nghiệp tăng và tăng thêm 5,9%.

- Nhóm cấy thực phẩm, cây ăn quả tăng và tăng thêm 5%.

- Nhóm cây lương thực giảm tỉ trọng và giảm đi 10,9%.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu
  • Giải bài 2 trang 28 vở bài tập Địa lí 9

    Giải bài 2 trang 28 vở bài tập Địa lí 9, Cho bảng số liệu a) Nhận xét sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm nước ta. b) Tại sao đàn gia cầm và đàn lợn tăng nhanh? c) Tại sao đàn trâu không tăng?

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Địa lí lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.