Giải bài 1 trang 15 vở bài tập Địa lí 9


Đề bài

Dựa vào tháp dân số năm 1989 và năm 2009, hãy:

a) Tính và điền nội dung vào bảng sau:

CƠ CẤU DÂN SỐ THEO TUỔI Ở NƯỚC TA (%)

 

b) Đánh dấu (X) vào ý đúng.

- Tháp dân số có phần đỉnh mở rộng hơn là

A. tháp năm 1989.        B. tháp năm 2009.

- Tháp dân số có phần thân mở rộng hơn là

A. tháp năm 1989.        B. tháp năm 2009.

- Tháp dân số có phần đáy mở rộng hơn là

A. tháp năm 1989.        B. tháp năm 2009.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhận xét biểu đồ tháp tuổi.

Lời giải chi tiết

a) Tính và điền nội dung vào bảng sau:

b) Đánh dấu (X) vào ý đúng.

- Tháp dân số có phần đỉnh mở rộng hơn là: Chọn: B. tháp năm 2009.

- Tháp dân số có phần thân mở rộng hơn là: Chọn: B. tháp năm 2009.

- Tháp dân số có phần đáy mở rộng hơn là: Chọn: A. tháp năm 1989.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 10 phiếu
  • Giải bài 2 trang 16 vở bài tập Địa lí 9

    Giải bài 2 trang 16 vở bài tập Địa lí 9, Từ những phân tích và so sánh trên, cho biết: Đánh dấu (X) vào ý đúng a) Nước ta có cơ cấu dân số thuộc loại A. già. B. trẻ. b) Cơ cấu dân số theo tuổi ở nước ta đang thay đổi theo hướng A. già đi B. trẻ hơn. c) Sự thay đổi cơ cấu dân số theo tuổi ở nước ta là do A. chất lượng cuộc sống đang tăng. B.công tác dân số kế hoạc hóa gia đình có hiệu quả C. cả hai ý trên đều đúng D. cả hai ý trên đều sai

  • Giải bài 3 trang 16 vở bài tập Địa lí 9

    Giải bài 3 trang 16 vở bài tập Địa lí 9, Điền những nội dung thích hợp vào sơ đồ sau:

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Địa lí lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.