Giải bài 1 trang 15 vở bài tập Địa lí 9


Giải bài 1 trang 15 vở bài tập Địa lí 9, Dựa vào tháp dân số năm 1989 và năm 2009, hãy: a) Tính và điền nội dung vào bảng sau: b) Đánh dấu (X) vào ý đúng. - Tháp dân số có phần đỉnh mở rộng hơn là A. tháp năm 1989. B. tháp năm 2009. - Tháp dân số có phần thân mở rộng hơn là A. tháp năm 1989. B. tháp năm 2009. - Tháp dân số có phần đáy mở rộng hơn là A. tháp năm 1989. B. tháp năm 2009.

Đề bài

Dựa vào tháp dân số năm 1989 và năm 2009, hãy:

a) Tính và điền nội dung vào bảng sau:

CƠ CẤU DÂN SỐ THEO TUỔI Ở NƯỚC TA (%)

 

b) Đánh dấu (X) vào ý đúng.

- Tháp dân số có phần đỉnh mở rộng hơn là

A. tháp năm 1989.        B. tháp năm 2009.

- Tháp dân số có phần thân mở rộng hơn là

A. tháp năm 1989.        B. tháp năm 2009.

- Tháp dân số có phần đáy mở rộng hơn là

A. tháp năm 1989.        B. tháp năm 2009.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhận xét biểu đồ tháp tuổi.

Lời giải chi tiết

a) Tính và điền nội dung vào bảng sau:

b) Đánh dấu (X) vào ý đúng.

- Tháp dân số có phần đỉnh mở rộng hơn là: Chọn: B. tháp năm 2009.

- Tháp dân số có phần thân mở rộng hơn là: Chọn: B. tháp năm 2009.

- Tháp dân số có phần đáy mở rộng hơn là: Chọn: A. tháp năm 1989.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 10 phiếu
  • Giải bài 2 trang 16 vở bài tập Địa lí 9

    Giải bài 2 trang 16 vở bài tập Địa lí 9, Từ những phân tích và so sánh trên, cho biết: Đánh dấu (X) vào ý đúng a) Nước ta có cơ cấu dân số thuộc loại A. già. B. trẻ. b) Cơ cấu dân số theo tuổi ở nước ta đang thay đổi theo hướng A. già đi B. trẻ hơn. c) Sự thay đổi cơ cấu dân số theo tuổi ở nước ta là do A. chất lượng cuộc sống đang tăng. B.công tác dân số kế hoạc hóa gia đình có hiệu quả C. cả hai ý trên đều đúng D. cả hai ý trên đều sai

  • Giải bài 3 trang 16 vở bài tập Địa lí 9

    Giải bài 3 trang 16 vở bài tập Địa lí 9, Điền những nội dung thích hợp vào sơ đồ sau:

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Địa lí lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí