Em nghĩ gì về những số liệu nói trên ?


Những số liệu trên đã thể hiện...

Đề bài

Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình là thành quả 15 năm lao động gian khổ, sáng tạo của cán bộ, công nhân hai nước Việt Nam, Liên Xô. Những chiến sĩ trên  công trường xây dựng vĩ đại đó đã cống hiến sức lực và tài năng cho đất nước. Vì dòng điện ngày mai. 168 người, trong đó có 11 công dân Liên Xô đã hi sinh tính mạng.

Em nghĩ gì về những số liệu nói trên ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào đoạn văn để làm bài, ca ngợi mối quan hệ của Việt Nam với Liên Xô.

Lời giải chi tiết

Những số liệu trên đã thể hiện sự lao động hết mình, không quản khó khăn, gian khổ, dám hi sinh của những người công nhân, kĩ sư vì sự phát triển của đất nước. Những thành quả đó, là sự đánh đổi bằng mồ hôi, xương máu. Họ không chỉ là người Việt Nam mà còn có cả những người anh em yêu đất nước Việt Nam.


Bình chọn:
4.5 trên 60 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí