Em có nhận xét gì về quang cảnh ngày 2 - 9 -1945 ở Hà Nội ?

Bình chọn:
4 trên 12 phiếu

Em có nhận xét gì về quang cảnh ngày 2 - 9 -1945 ở Hà Nội ?

Em có nhận xét gì về quang cảnh ngày 2 - 9 -1945 ở Hà Nội ?

Trả lời:

Ngày 2 - 9 - 1945, Hà Nội tưng bừng trong màu đỏ - một vùng trời bát ngát cờ, hoa. Đồng bào Hà Nội, già trẻ, trai gái đều xuống đường. Những dòng người từ khắp các ngả tập trung về Quảng trường Ba Đình.

Nắng mùa thu làm đẹp thêm quảng trường lịch sử. Đội danh dự đứng nghiêm trang xung quanh lễ đài mới dựng. Một thời khắc lịch sử của cả dân tộc trong ngày độc lập dân tộc.

Các bài liên quan: - Bài 10. Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu