Em biết gì thêm về quê hương và thời niên thiếu của Nguyễn Tất Thành ?

Bình chọn:
4.3 trên 56 phiếu

Em biết gì thêm về quê hương và thời niên thiếu của Nguyễn Tất Thành ?

Em biết gì thêm về quê hương và thời niên thiếu của Nguyễn Tất Thành ?

Trả lời:

Nguyễn Tất Thành sinh ngày 19 - 5 - 1890, trong một gia đình nhà nho yêu nước ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Nơi có truyền thống đấu tranh kiên cường chống ách thống trị của thực dân phong kiến. Thời niên thiếu và thanh niên của Người đã chứng kiến nỗi khổ cực của đồng bào và những phong trào đấu tranh chống thực dân. Người sớm có chí đuổi thực dân, giành độc lập cho đất nước đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài 6. Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu