Em biết gì thêm về quê hương và thời niên thiếu của Nguyễn Tất Thành ?


Em biết gì thêm về quê hương và thời niên thiếu của Nguyễn Tất Thành ?

Đề bài

Em biết gì thêm về quê hương và thời niên thiếu của Nguyễn Tất Thành ?

Lời giải chi tiết

Nguyễn Tất Thành sinh ngày 19 - 5 - 1890, trong một gia đình nhà nho yêu nước ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Nơi có truyền thống đấu tranh kiên cường chống ách thống trị của thực dân phong kiến. Thời niên thiếu của Người đã chứng kiến nỗi khổ cực của đồng bào và những phong trào đấu tranh chống thực dân. Người sớm có chí đuổi thực dân, giành độc lập cho đất nước đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 190 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí