Dựa vào các hình 2,3,4 và vốn hiểu biết của mình, em hãy: Mô tả về trang phục truyền thống của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ

Bình chọn:
4.2 trên 15 phiếu

Trang phục của người dân đồng bằng Bắc Bộ...

Dựa vào các hình 2,3,4 và vốn hiểu biết của mình, em hãy: Mô tả về trang phục truyền thống của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ.

GỢI Ý LÀM BÀI

Trang phục của người dân đồng bằng Bắc Bộ gọn gàng, dễ mặc, phù hợp với văn hóa lúa nước. Trang phục của phụ nữ thướt tha, nhẹ nhàng.

Các bài liên quan: - Bài 12. Người dân ở đồng bằng Bắc Bộ