Dựa vào bảng số liệu ở bài 17, cho biết diện tích của châu Âu, so sánh với châu Á.

Bình chọn:
3.9 trên 28 phiếu

Diện tích của châu Âu là...

Dựa vào bảng số liệu ở bài 17, cho biết diện tích của châu Âu, so sánh với châu Á.


GỢI Ý LÀM BÀI

Diện tích của châu Âu là 10 triệu km2, nhỏ bằng 1/4 diện tích châu Á (44 triệu km2)

Các bài liên quan: - Bài 20. Châu Âu

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu