Dựa vào bảng số liệu ở bài 17, cho biết diện tích của châu Âu, so sánh với châu Á.

Bình chọn:
4 trên 33 phiếu

Diện tích của châu Âu là...

Dựa vào bảng số liệu ở bài 17, cho biết diện tích của châu Âu, so sánh với châu Á.


GỢI Ý LÀM BÀI

Diện tích của châu Âu là 10 triệu km2, nhỏ bằng 1/4 diện tích châu Á (44 triệu km2)

Các bài liên quan: - Bài 20. Châu Âu

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu