Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 7


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 7

Đề bài

Bài 1: Đánh dấu vị trí các điểm \(A(5;0); B(-5;3) C(0;3); D(-3;1);\)\(\; E(4;2)\). Xác định tọa độ của các điểm đối xứng với A; B; C; D; E qua gốc tọa độ. 

Bài 2: Cho ba đỉnh của hình vuông ABCD là \(A(1;2); B(4;2); C(4;5)\). Vẽ hình vuông ABCD. Tìm tọa độ của đỉnh D.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1.  Hai điểm đối xứng nhau qua gốc tọa độ có hoành độ đối nhau và tung độ đối nhau

2. Hình vuông có 4 cạnh bằng nhau và có 4 góc vuông

 

Lời giải chi tiết

Bài 1:  Ta có hình vẽ.

Ta gọi \(A';B';C';D';E'\) theo thứ tự là điểm đối xứng với \(A; B; C; D; E.\)

Tọa độ của chúng:  \(\eqalign{ & A'\left( { - 5;0} \right);B'\left( { - 5;3} \right)  \cr & C'\left( {0; - 3} \right);D'\left( {3; - 1} \right);  \cr & E'\left( { - 4; - 2} \right) \cr}\)

 

Bài 2: Xem hình vẽ.

Tọa độ của D: \(D(1;5)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 16 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí