Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 7


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 7

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1: Cho điểm \(A(5;3)\). Đánh dấu vị trí của điểm A và của điểm B đối xứng với điểm A qua trục Ox  và xác định tọa độ của điểm B. 

Bài 2: Cho các điểm \(A(2;7); B(3;4); C(2;-7); D(-3;-4); \)\(\;E(-2;7).\)

a)  Xác định các cặp điểm đối xứng với nhau qua gốc tọa độ.

b)  Xác định các cặp điểm đối xứng nhau qua trục tung, trục hoành.

LG bài 1

Phương pháp giải:

Biểu diễn điểm A trên mặt phẳng tọa độ

Hai điểm đối xứng nhau qua trục Ox có hoành độ bằng nhau và tung độ đối nhau

Lời giải chi tiết:

Ta có hình vẽ sau: 

LG bài 2

Phương pháp giải:

Sử dụng: 

Hai điểm đối xứng nhau qua trục Ox có hoành độ bằng nhau và tung độ đối nhau

Hai điểm đối xứng nhau qua trục Oy có hoành độ đối nhau và tung độ bằng nhau

Hai điểm đối xứng nhau qua gốc tọa độ có hoành độ đối nhau và tung độ đối nhau

Lời giải chi tiết:

a) Điểm \(B(3;4)\); và \(D(-3;-4);\; C(2;-7)\) và  \(E(-2;7)\) đối xứng nhau qua O

b) Điểm \(A(2;7)\) và \(E(-2;7)\) đối xứng nhau qua trục tung;

Điểm \(A(2;7)\) và \(C(2;-7)\) đối xứng nhau qua trục hoành.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 18 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí